- Kan være alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven

Over 400 ansatte i Trondheim kommune har opplevd trakassering eller mobbing på jobb.

- Det er viktig at vi får fulgt opp denne undersøkelsen, men siden den er anonymisert er vi avhengig av at de personene det gjelder melder ifra om problemene, sier Solbu.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

- Vi ser svært alvorlig på at over 400 ansatte i Trondheim kommunen har svart at de har opplevd trakassering eller mobbing på jobb, sier kommunaldirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune.

Adresseavisen har de siste dagene skrevet flere saker om det skyhøye sykefraværet i kommunen.

I januar i år gjennomførte Trondheim kommune en stor medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut til de drøyt 13 000 ansatte i Trondheim kommune. Undersøkelsen er ment å beskrive arbeidssituasjonen til de ansatte i kommunen. Blant annet ble spørsmålet «har du opplevd trakassering eller mobbing på jobb?» stilt. På dette spørsmålet svarte fire prosent av de 10 525 personen som hadde svart på undersøkelsen at de har opplevd trakassering eller mobbing på jobb.

- At det er fire prosent av de ansatte som har opplevd trakassering eller mobbing på jobb er ikke unormalt høyt. Vi vet fra forskning på dette området at det normale i organisasjoner av denne størrelsen faktisk ligger rundt fem prosent. Det betyr likevel ikke at vi ikke tar dette problemet på alvor, sier Solbu.

Har du ikke fått med deg de tidligere sakene om sykefravær i kommunen? Nedenfor finner du flere av sakene som Adresseavisen har skrevet:

Politikerne i Trondheim krangler om hvem som har ansvaret for sykefraværet (Pluss)

Nå har politikerne vært sjokkert over sykefraværet i 15 år (Pluss)

Rita Ottervik om sykefraværet

- Sykefraværet er en av de aller største utfordringene til kommunen

Nå øker sykefraværet i trondheimsbarnehagene (Pluss)

- Lovpålagt å følge opp

Kommunaldirektøren sier at det kan skjule seg alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven bak disse tallene og at Trondheim kommune har satt i verk flere tiltak for å ta tak i problemene.

- Vi har gjort mye for å ta tak i arbeidsmiljøproblematikken. Blant annet har vi jobbet med å bygge kompetanse for å håndtere slike saker. Det er viktig å sikre en forsvarlig og god saksbehandling. Har det skjedd brudd på arbeidsmiljøloven er vi forpliktet til å følge opp dette.

Solbu forteller at det alltid er to parter i en slik sak, og at begge parter må behandles på en god måte.

- Dette handler om relasjoner mellom mennesker, og de involverte kan ha ulike perspektiver på det som skjer. Det er derfor vi er avhengig av at de som skal behandle disse sakene har god kompetanse på området, slik at prinsipper for rettssikkerhet, taushetsplikt og korrekt saksbehandling blir ivaretatt.

Anonym undersøkelse

Undersøkelsen som er gjennomført er anonymisert, og gjør det dermed vanskelig å følge opp de som har svart at de har opplevd trakassering eller mobbing.

- Det er viktig at vi får fulgt opp denne undersøkelsen, men siden den er anonymisert er vi avhengig av at de personene det gjelder melder ifra om problemene, sier Solbu.

Hun forteller at om ansatte opplever å bli trakassert eller mobbet av kolleger må dette meldes fra til nærmeste leder. Om det derimot er en leder som står for trakasseringen eller mobbingen må dette meldes fra direkte til kommunaldirektøren.

- Vi kan ikke gjøre noe med en sak før den er meldt inn. Vi kan selvsagt jobbe med forebyggende tiltak, men i de konkrete sakene der det allerede er funnet sted trakassering eller mobbing er vi avhengige av at de meldes inn, sier Solbu.

Solbu understreker at det skal være trygt å melde fra om mulig trakassering eller mobbing, og at arbeidsmiljølovens vern mot gjengjeldelser også gjelder her.

Stor spredning

- Det er variasjoner både mellom tjenesteområder og enheter når det gjelder antall personer som har svart ja på spørsmålet om trakassering eller mobbing, men det er relativt stor spredning. I over halvparten av de 215 enhetene vi har i kommunen er det personer som har rapportert om tilfeller av trakassering eller mobbing.

På forsiden nå