Null fristbrudd på St. Olav

Sist uke nådde St. Olavs Hospital en milepæl. Alle nyhenviste pasienter til sykehuset fikk time innen avtalt frist.

Vil beholde nullen: Sykehudirektør Nils Kvernmo sier null fristbrudd er resultat av hardt arbeid. 

Saken oppdateres.

Sykehuset så nulltallet for aller første gang sist uke. Aldri før har alle nyhenviste pasienter fått time på sykehuset innen avtalt frist. Det betyr at pasientene får kortere ventetid på behandling.

- Dette er en milepæl i arbeidet for å få ned fristbruddene og ventetiden for pasientene, sier administrerende direktør Nils Kvernmo.

- Ventetiden er redusert og er fortsatt på vei ned.

Ved utgangen av mars viser nasjonale tall at den gjennomsnittlige ventetiden ved St. Olavs Hospital er på 51 dager. Det er under Helseministerens krav om 65 dager.

I 2013 garanterte Helse Midt at ingen pasienter fra da av skulle oppleve at fristen som er satt for behandling, blir brutt. I 2010 var det hele 5000 pasienter i Helse Midt som sto på venteliste der fristen for behandling var gått ut.

Behandler flere

Kvernmo sier dette er resultat av mye arbeid på hele sykehuset med de planlagte pasientforløpene.

- Vi har bedret logistikken, økt behandlingskapasiteten og behandler altså flere pasienter.

60 prosent av behandlingene på sykehuset er øyeblikkelig hjelp. De resterende 40 prosentene er planlagte behandlinger der pasienter til tider har måttet vente på behandling lenger enn den fristen som er satt. Det er her ventetiden er redusert og fristbruddene borte.

LES OGSÅ: Sykehuset Levanger brøt loven 41 ganger på én uke

Feiret med kake til alle

- Vi ser at ventetiden er på vei ned. Målet er å beholde nullen, det vil si at alle pasienter får behandling innen den avtalte fristen, sier Kvernmo.

På sykehuset ble nyheten markert med kake på samtlige avdelinger.

I en e-post til alle ansatte skriver sykehusdirektøren: «Dette er de ansattes fortjeneste. Jeg vil si tusen takk for formidabel innsats for å redusere ventetidene. Systematisk arbeid de siste årene har gitt resultater, og dette betyr veldig mye for pasientene. Gratulerer til alle for godt arbeid og god lagånd».

I e-posten står det også at det dreide seg om svært mange kaker som skulle ut til de ansatte.

LES OGSÅ: Det kan bli lettere å velge utenlandske sykehus

LES OGSÅ: Bedre helsevesen når utdanningene samles

På forsiden nå