Går til sak og krever 800 000 fra utbyggeren på nabotomta

Fem trær på pensjonistenes eiendom er borte, og boligen skal ha falt drastisk i verdi.

Krever erstatning: Ambjørg og Per Kristian Ødegård har saksøkt utbyggeren Nedre Granåslia 1 AS på Brundalen for 800 000 kroner.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

Saken oppdateres.

Det mener eiendomsmegleren som har gjort en vurdering av boligen til Per Kristian og Ambjørg Ødegard. Adresseavisen har tidligere skrevet om ekteparet på Brundalen som har havnet i en bitter strid med utbyggeren Nedre Granåslia 1 AS som bygger 22 leiligheter på nabotomta deres.

1. mars gikk arbeidere inn i hagen til ekteparet, rev ned stakittgjerdet og sagde ned to av tre furutrær som utbyggerne påsto sto på deres eiendom. Trærne sto der før Ødegård flyttet inn for 29 år siden.

LES OGSÅ: Utbyggerens advokat: - De okkuperer annen manns grunn

Må betale 50 000

Til sammen fem trær og en hekk ble til slutt fjernet. Ekteparet sendte derfor inn begjæring om såkalt midlertidig forføyning til Sør-Trøndelag tingrett med påstand om at det «forbys ytterligere krenkelser» av eiendommen, ifølge rettsdokumentene.

Per Kristian Ødegård mener at utbyggeren, etter at begjæringen om midlertidig forføyning var innsendt, likevel gravde et stort hull i hagen deres for å komme til kommunens vannledninger. Hagen som Ambjørg Ødegård hadde jobbet i flere år for å få i stand, skal ha blitt påført store skader, mener ekteparet. I en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett går det imidlertid frem at partene hadde ulik fremstilling av faktum rundt dette. Ønsket om midlertidig forføyning ble avvist av retten, og ekteparet ble til slutt skyldig 50 000 kroner i saksomkostninger. Den avgjørelsen anker de.

For å begjære midlertidig forføyning må man sannsynliggjøre en sikringsgrunn. Ekteparet viste i forbindelse med dette til at «selskapet er troende til å gjøre hva som helst», ifølge kjennelsen. Denne begrunnelsen holdt ikke for retten.

- Kjennelsen gikk ut på at det ikke var sikringsgrunnlag. Vi tapte saken fordi det ikke var noe å sikre, men vi er ikke enige i at vi må betale saksomkostningene, sier Ødegård, hvorpå ekteparets advokat Harald Krogstad legger til:

- Vi mener at tingretten har gjort en feil når de ila saksomkostninger. Da begjæringen ble innsendt, var det fare for at utbygger ville forgripe seg på nytt. Det må retten legge til grunn, hevder han.

LES OGSÅ: Slåss mot trafikk til 50 nye boliger

LES OGSÅ: Politikerne godkjenner «alle» fortettings- prosjekter - Fylkesmannen avslår 1 av 3

Trærne verdt 250 000

- Det forventes visst at man skal bøye seg for arrogant maktbruk, spissfindig jus og økonomiske trusler. Vi føler oss imidlertid tråkket på, og har saksøkt utbyggerne med krav om erstatning. Slik situasjonen er, kommer vi til å la de berørte delene av tomta stå slik inntil videre. Det ser ikke pent ut, men vi er forberedt på å fortelle våre nye naboer om bakgrunnen, sier Per Kristian Ødegård.

Etter at ekteparet saksøkte utbyggeren er rettssak berammet i slutten av oktober.

- Erstatningssaken er vi forberedt på å følge opp hvis vi mot formodning skulle tape der også, sier Ødegård

De fem trærne som er borte, skadene på Ambjørg Ødegårds hage og planter samt boligens tap av verdi, forløper seg på til sammen cirka 800 000 kroner, mener paret. Det er dette som kreves erstattet fra utbyggeren. Ifølge en rapport Anlegg og utemiljø AS har laget på vegne av Ødegård, er de fem furutrærne til sammen verdt 250 000. Bare staudefeltet i hagen er verdsatt til over 100 000 kroner.

- Vi har innhentet en nøytral rapport på skadene som er påført hagen og vurdering av verdifallet på eiendommen, sier Ødegård.

I verdivurderingen fra eiendomsmegleren, går det frem at «boligen med en mer skjermet hage, terrasse og stue vil kunne selges for ca. 150 000 til 250 000 kroner mer enn dagens verdivurdering». Samtidig går det frem at dette er basert på meglers skjønn og er «meget vanskelig å anslå».

- Meningsløst

Advokat Geir Hegle, som representerer utbyggeren Nedre Granåslia 1 AS, kaller kravet fra ekteparet for meningsløst høyt. Han har også følgende å si til Ødegårds beskrivelser.

- Utbyggerne har ikke ment å opptre arrogant eller fremsette økonomiske trusler. En har imidlertid forsøkt å forklare motparten at det har konsekvenser å ta seg selv til rette på annen manns grunn. En hadde fra utbyggernes side forventet at Ødegård ga beskjed dersom han mente at man hadde vegetasjon som måtte beskyttes. Utbyggerne har tilbudt seg å så i plen og replante de busker og trær som nennsomt er mellomlagret, men Ødegård har av uforståelige grunner ikke ønsket ytterligere besøk av utbyggene. Erstatningssaken skal prosederes i oktober - så får retten avgjøre om utbyggerne har forvoldt skade på annens eiendom og eventuelt plikter å erstatte skade, sier Hegle.

Trær felt: Her ligger trærne som sto der da Ambjørg og Per Kristian Ødegård flyttet inn for 24 år siden. Gjerdet ble oppført i 2010 og sto på kommunens eiendom. 
        
            (Foto: Joakim Slettebak Wangen)

Trær felt: Her ligger trærne som sto der da Ambjørg og Per Kristian Ødegård flyttet inn for 24 år siden. Gjerdet ble oppført i 2010 og sto på kommunens eiendom.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

På forsiden nå