Mangler bompenger

Bruker millioner av kroner på to nye veier, men har ikke råd til å koble dem sammen.

De grønne strekene viser nye veier som bygges. Den røde viser det som mangler finansiering. 

Saken oppdateres.

Om kort tid vil avkjøringen til Johan Tillers vei på E6 bli stengt som følge av anleggsarbeidene med det nye Hårstadkrysset på Heimdalsmyra. Samtidig er det helt i det blå om denne avkjøringsmuligheten til Heimdal blir åpnet igjen.

Avkjøringen fjernes i forbindelse med byggingen av ny E6.  Foto: terje svaan

Mangler penger

Miljøpakken bygger nå to nye tverrforbindelser i Heimdal og Tiller-området. Hårstadkrysset skal gå fra Tiller til ny E6 ved forbrenningsanlegget. Veien vil trolig gi mindre trafikk langs Østre Rosten.

Rundkjøringa til venstre, skulle opprinnelig planlagt ha avkjøringsfelt mot Heimdal.  Foto: STATENS VEGVESEN


Samtidig bygges det ny forbindelse mellom Industrivegen og Heimdalsvegen. Veien er ment å fjerne kø gjennom Heimdal sentrum.

Veien skal gå fra rundkjøringa ved Kattemsskogen opp mot det gamle Adressa-bygget.   Foto: MULTICONSULT/TRONDHEIM KOMMUNE


Målet er at de to veibitene skal møtes, men pengemangel gjør at parsellen i Johan Tillers vei, noen hundre meter mellom Industrivegen og E6, ikke kan oppgraderes.

- Det er ikke nok penger i trinn to av miljøpakken, til å fullføre prosjektet, sier Henning Lervåg, leder for sekretariatet i Miljøpakken.

For dårlig standard

Johan Tillers vei er en smal gate med 30-sone.

Boliggata er ikke dimensjonert for økt trafikk.  Foto: terje svaan

Vurderingen som er gjort er at den ikke har kapasitet til å håndtere all trafikken til og fra Heimdal. Det er en boliggate, ikke bygd for mer trafikk enn den har i dag.

Først når det blir bygd en miljøtunnel mellom Hårstadkrysset og Industrivegen vil det være mulig å etablere en sammenhengende forbindelse mellom rundkjøringa ved Kattemsskogen og Tiller. Så langt er miljøtunnelen skjøvet frem i tid.

Beregninger viser at hvis veiprosjektet fullføres vil om lag 10 000 kjøretøy benytte denne daglig.

Flere bydeler er berørt

Opprinnelig lå planene for miljøtunnel inne i miljøpakkens trinn én, men kostnadsøkninger på andre veiprosjekt førte til at denne og brundalsforbindelsen ble kuttet.

- Til sommeren skal vi få en avklaring av hovedrammene i trinn tre av Miljøpakken. Hvis vi holder fast på at bompengeinnkrevingen ikke skal gå lenger frem enn til april 2025, finnes det ikke midler til ytterligere prosjekter, sier Lervåg.

I så fall er det helt usikker når eller om det blir bygd miljøtunnel på Heimdal, eller ny forbindelse mot Brundalen.

På forsiden nå