Byavisa legges ned

Det er i dag vedtatt å avvikle Byavisa i Trondheim. Siste nummer av gratisavisen blir utgitt onsdag 25. mai.

  Foto: Skjermdump

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag sendte styreleder i Norsk Avisdrift, Henning Johansen, ut pressemelding om at Byavisa avvikles. De ansatte ble informert fredag. Byavisa har per i dag sju ansatte.

Polaris og Amedia

Beslutningen om å nedlegge avisen er tatt etter styrebehandlinger i eierselskapet Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og i utgiverselskapet Norsk Avisdrift AS. Norsk Avisdrift AS, som utgir Byavisa, er eid av Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Dette selskapet er igjen eid av Amedia og Polaris Media. Polaris Media eier Adresseavisen.

«Det er vemodig å måtte konstatere at markedet ikke lenger er bærekraftig for en gratisavis som Byavisa. Vi har gjort flere grep de siste årene for å tilpasse oss utviklingen i annonsemarkedet. Men vi har ikke lyktes, og må derfor ta konsekvensene av dette», skriver styreleder i Norsk Avisdrift, Henning Johansen i pressemeldingen.

- Langvarig underskudd

Byavisa ble etablert i 1996 og har vært en gratisavis for Trondheim og Melhus kommuner. Avviklingen av virksomheten kommer som følge av langvarig driftsunderskudd og betydelig fall i annonseomsetningen i perioden 2013 til 2016. Det er, ifølge eierne, gjennomført betydelig tiltak over flere år for å rette opp driftsresultatet, men med økte markedsutfordringer og økt svikt i annonseomsetningen har eiere og styre konkludert med at grunnlaget for fortsatt drift ikke lenger er til stede. Byavisa ble fram til 2014 utgitt som ukeavis, men har de siste to årene kommet hver 14. dag. Byavisa har i dag sju ansatte.

LES OGSÅ: Kjøper Byavisa for 35 millioner

70 000 i opplag

Byavisa er blitt utgitt i et opplag på vel 70 000 aviser, og har alle sine inntekter fra annonsemarkedet. Selskapet har gått med underskudd i flere år, og er nå blitt rammet kraftig av redusert papirannonseomsetning. Hittil i år har fallet vært på over 20 prosent, mens den er mer enn halvert siden 2012.

«Byavisa har lenge gått med underskudd. Som eiere har vi derfor over tid tilført avisen kapital for å sikre utgivelsen. Basert på den utviklingen vi nå er vitne til, har vi vurdert situasjonen på nytt og kommet til at grunnlaget for å tilføre selskapet ytterligere kapital for å dekke nye underskudd ikke lenger er til stede. Den negative trenden forsterker seg og vi tror ikke det er en realistisk mulighet til å bringe driften i balanse», skriver styreleder i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS, Arild Engebretsen.

LES OGS: Kristen bokhandelkjede konkurs

LES OGSÅ: Nå er Bryggen-eiendommen solgt

På forsiden nå