Forskningsrådet med storstilt miljøsatsing:

NTNU og Sintef i førersetet på miljø og energiforskning

NTNU og Sintef er involvert i de fleste av forskningsprosjektene som til sammen får 1,3 milliarder kroner.

Veldig glade: Dette viser styrken i samarbeidet mellom Sintef og NTNU, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef. Her sammen med NTNU-rektor Gunnar Bovim.  

Saken oppdateres.

I dag er det julekveld for forskere som vil løse store utfordringer på energi- og miljøområdet. De utvalgte forskningsgruppene får status som Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Av de åtte nye sentrene som opprettes får NTNU og Sintef  lederskapet av fem. I tillegg er NTNU og Sintef involvert i de tre andre. 

Status og penger

Med senterstatusen følger i gjennomsnitt 20 millioner årlig til hvert senter fra Forskningsrådet i inntil åtte år. Vertsinstitusjonen og bedrifter som er deltakere i prosjektene må skyte inn en tilsvarende sum. Det betyr omkring 40 millioner kroner årlig å forske for, et betydelig beløp.

LES OGSÅ: Mer forskning til marin forskning i Trondheim

Veldig glade

- Veldig hyggelig og en stor anerkjennelse av forskningsmiljøene i Trondheim, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim. Han mener dette legger til rette for forskning mot nullutslippssamfunnet. Bovim understreker at FME representerer en stor mobilisering fra Forskningsrådet, NTNU, Sintef og industrien.

- Dette viser styrken i samarbeidet mellom NTNU og Sintef, sier  en svært glad Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i Sintef.

LES OGSÅ: Forskningsrådet skal dele ut penger til studentgründere


Lå godt an

Det har en tid vært klart at NTNU og Sintef måtte komme godt ut av konkurransen om pengene. NTNU og Sintef var involvert i ikke mindre enn 11 av de 13 prosjektene som i finalerunden knivet om å få status som FME.

FME-sentrene er et program under Norges forskningsråd. Sentrene skal jobbe langsiktig og fokusert på høyt internasjonalt nivå, på samme måte som SFF (Senter for fremragende forskning).

Et av sentrene som får støtte er Forskningssenter for fornybar energi på vannkraft. Det nye senteret har som mål å finne løsninger i verdensklasse for vannkraftsektoren, heter det i en pressemelding. Sintef, NTNU og Norsk institutt for naturforskning  står bak senteret sammen med 60 partnere i industrien og forvaltningen.

- Vi er ydmyke og stolte over tildelingen, sier Hege Brende, som skal lede senteret. Ambisjonen er at senteret skal levere verdensledende kunnskap og løsninger som skal bidra til at verdiskapningen i sektoren dobles innen 2050.

På forsiden nå