Trondheim Spektrum blir 28 meter høyt

Se bildene av giganthallen som er blitt 11 meter høyere på ett år.
Spektrum sett fra Ilen kirke etter ombygging.  (Foto: PirII.)

Spektrum sett fra Ilen kirke etter ombygging.  Foto: PirII.

Slik ser det ut i dag fra veien fra Ilen kirke.  (Foto: PirII.)

Slik ser det ut i dag fra veien fra Ilen kirke.  Foto: PirII.

Slik vil Spektrum se ut som nytt bygg.  (Foto: PirII.)

Slik vil Spektrum se ut som nytt bygg.  Foto: PirII.

Slik ser Spektrum ut fra brua i dag.  (Foto: PirII.)

Slik ser Spektrum ut fra brua i dag.  Foto: PirII.

Slik blir det etter at nybygget kommer hvis planen følges.  (Foto: PirII.)

Slik blir det etter at nybygget kommer hvis planen følges.  Foto: PirII.

Slik ser Trondheim fra lufta nå.  (Foto: PirII.)

Slik ser Trondheim fra lufta nå.  Foto: PirII.

Spektrum sett fra Klostergata etter ombygging.  (Foto: PirII.)

Spektrum sett fra Klostergata etter ombygging.  Foto: PirII.

Spektrum sett fra Klostergata nå.   (Foto: PirII.)

Spektrum sett fra Klostergata nå.   Foto: PirII.

Fra lufta ser Spektrum slik ut i landskapet.  (Foto: Carl-Erik Eriksson)

Fra lufta ser Spektrum slik ut i landskapet.  Foto: Carl-Erik Eriksson

Fra lufta vil Spektrum se slik ut i landskapet.  (Foto: Carl-Erik Eriksson)

Fra lufta vil Spektrum se slik ut i landskapet.  Foto: Carl-Erik Eriksson

Slik er det tenkt seende ut ved Trondheim Spektrum.  (Foto: Rambøll arkitekter / Saaha/Skibnes arkitekter / Agraff )

Slik er det tenkt seende ut ved Trondheim Spektrum.  Foto: Rambøll arkitekter / Saaha/Skibnes arkitekter / Agraff

Slik er det tenkt seende ut ved Trondheim Spektrum.  (Foto: Rambøll arkitekter / Saaha/Skibnes arkitekter / Agraff )

Slik er det tenkt seende ut ved Trondheim Spektrum.  Foto: Rambøll arkitekter / Saaha/Skibnes arkitekter / Agraff

Saken oppdateres.

- Dette er et godt prosjekt, men takhøyden er økt fra 17 meter til 28 meter på ett år. Jeg vil at det sees på muligheter for å gjøre noe med høyden, uten at det går utover det vi ønsker å bruke hallen til, foreslo Ottar Michelsen (SV) i dagens bygningsråd.

LES OGSÅ: Vil dekke taket på nye Spektrum med Norges største solcellepark

8000 tilskuere

Han fikk ikke medhold. Dermed er planforslaget om hvordan Trondheim Spektrum blir seende ut vedtatt, og er nå ute på høring.

Aps Marek Jasinski stemte imot med begrunnelsen at han stoler på at det ikke bygges høyere enn man trenger. Yngve Brox (H) brukte blant annet argumentet at man endelig kan trekke til seg store verdensstjerner, også til konserter innendørs.

I forslaget heter det altså at A-hallen blir 28 meter høy, inkludert fem meter valmet tak. De eksisterende hallene er på rundt 12 meter. Det er satt av plass til 8000 tilskuere i nyhallen, men det er først og fremst hverdagsbruken som er viktig.

Denne gjengen har solgt ut Trondheim Spektrum

Ugunstig med søyler

Det er spennet i den store hallen som gjør at konstruksjonshøyden blir stor. Det er heller ikke veldig gunstig med søyler i en håndballhall for å holde taket oppe.

Hallen har en grunnflate på 70x90 meter med fire håndballflater og har tribuner langs langsidene i planet over. Ved store mesterskap, som EM i 2020, blir hallen omorganisert. Flyttbare tribuner kompletterer de faste, slik at det blir sitterader fra grunnplanet og opp til de faste tribunene. Det vil da bli plass til 8000 tilskuere i tråd med internasjonale krav.

Ved konserter kan hallen organiseres på flere måter, både med og uten tribuner. Og for konserter med artister av et visst format stilles det ofte krav til høyde under taket, først og fremst for å plassere rigg i stor nok høyde over en scene.
I planforslaget er det også tenkt bruk av solceller på taket, og dette medfører en ekstra last som vil øke konstruksjonshøyden.

- Viser det seg at det ikke blir solceller må vi revurdere høyden en gang til hvis det er mulig. Men jeg påpeker at jeg ikke er ute etter å ødelegge noe som helst, men kun se på mulighetene for å å gjøre det lavere. For 28 meter er høyt, sier Michelsen.

Endelig vedtak til høsten

I saksfremlegget innrømmes det at bebyggelsens utforming avviker fra «Veileder for byform og arkitektur» om at bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og landemerker, at byen skal ha jevn silhuett og at siktlinjer mot fjorden og landskapet skal ivaretas.

Før en endelig sluttbehandling i bystyret forutsettes det at man gjør ytterligere utredninger. Blant annet av virkninger for landskap og byform friluftsliv, rekreasjon og uorganisert aktivitet i og rundt anlegget. Det må også redegjøres for klimaambisjoner, og tiltak for hvordan parkering skal løses.

Geirmund Lykkes forslag om at bredere, tettere og mer høyvokst vegetasjonsbelte, som vil være viktig for både biologisk mangfold og for å dempe den høye bygningens dominerende uttrykk, ble også en del av vedtaket.

Det er ventet at saken blir endelig politisk vedtatt i løpet av høsten. Planen er at riving skal starte etter fiskerimessen som avholdes i august.

På forsiden nå