Trondheim har landets reneste havn

Oppryddingsprosjektet Renere havn er i havn.

Renere havn-prosjektet har kostet i underkant av 220 millioner kroner. Prosjektleder Silje Salomonsen er godt fornøyd med gjennomføringen.  Foto: Frank Lervik

Saken oppdateres.

Fredag markeres avslutningen for renere havn-prosjektet i Trondheim. Arbeidet startet i mars 2015 og har vært et spleiselag mellom Miljødirektoratet, Trondheim havn og Trondheim kommune.

Siste finpuss

- Dette har gått kjempebra. Alt gikk ikke etter planen, men det som har dukket opp av problemer har vi løst. De siste dagene har vi finpusset tildekkingen i Nyhavna og det gjenstår litt arbeid før Lusparken er helt ferdig, forteller prosjektleder Silje Salomonsen.

- Har vi landets reneste havn?

- Ja, ettersom det er her det er ryddet opp sist har vi nok det akkurat nå. Men dette er jo en del av en stor nasjonal satsing. Om oppryddinga bare hadde skjedd her hadde det jo ikke hjulpet så mye i den store sammenhengen, understreker Salomonsen.

SE VIDEO: Slik bygde de deponiet på Nyhavna - timelapsefilm

Dette er gjort

 • Sjøbunnen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna er dekket med ren, knust kalkstein. Til sammen er det lagt ut cirka 400 000 kvadratmeter ny sjøbunn - noe som tilsvarer arealet til 55 fotballbaner.
 • For å sikre dypt nok farvann for båtene som trafikkerer havna, er det gravd opp 75 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn. Tildekking med kalkstein er gjort etter at massene er fjernet.
 • De forurensede massene som er gravd opp er isolert i to deponier i Nyhavna. 25 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn i et strandkantdeponi har blitt et nytt landareal i området. 50 000 kubikkmeter ligger i et sjøbunnsdeponi utenfor Dora 1. Deponiene skal overvåkes i 12 år.
 • De gamle kanalveggene i Gryta fra 1800-tallet er byttet ut med stålvegger og området er stabilisert.
 • Lusparken i Gryta blir grønnere, større og bilfri sommeren 2016.
 • Nytt landområde i Nyhavna er bygd ved å gjenbruke forurenset sjøbunn fra havna.

SE VIDEO: Kalkspruten står på Brattøra

Ser effekten

Prislappen på prosjektet er i underkant av 220 millioner kroner.

- Om vi ikke hadde gjort noe nå hadde mengdene med tungmetaller og forurensing i havna bare økt. Lokalt ser vi godt effekten av det vi gjør. I et testfelt i Ilsvika har det blomstret opp med liv i et område som tidligere var helt dødt. Prosjektet fører til at hele fjorden nå får et bedre vannmiljø, forteller prosjektlederen.

SE VIDEO: Slik fjernes miljøgiftene i Nyhavna

Miljøminister og bading 

Fredag var klima- og miljøminister Vidar Helgesen med på markeringen av at prosjektet er gjennomført. Det var også direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet og varaordfører Hilde Opoku i Trondheim kommune. Etter markeringen ble det bading ved Brattørkaia med Miljødirektoratets sjøbadeklubb.

SE VIDEO FRA FEIRINGEN HER.

Før- og etterbilde fra testfelt i Ilsvika viser at tildekking av forurenset sjøbunn fungerer.  
    
      (Foto: renerehavn.no)

Før- og etterbilde fra testfelt i Ilsvika viser at tildekking av forurenset sjøbunn fungerer.   Foto: renerehavn.no

Her ser man hvordan dykkere tar prøver av sjøbunnen. Dette opptaket er gjort i Ilsvika i oktober 2015.

Dette er en prøve fra sjøbunnen i Ilsvika. Den viser at tildekkingslaget der er cirka 6 cm over gammel sjøbunn, med en innblandingssone på ca 1 cm ned i gammel sjøbunn. 
    
      (Foto: renerehavn.no)

Dette er en prøve fra sjøbunnen i Ilsvika. Den viser at tildekkingslaget der er cirka 6 cm over gammel sjøbunn, med en innblandingssone på ca 1 cm ned i gammel sjøbunn.  Foto: renerehavn.no

På forsiden nå