Mener tomtevalget er helt på jordet

Nye Jakobsli skole er plassert altfor langt unna bebyggelsen, mener Ranheimsforeldre.

Uforståelig: De synes det er uforståelig at politikerne har valgt å legge Jakobsli skole på tomtealternativet som ligger lengst sør, og som dermed gir lengst skolevei for de rundt 160 elevene fra Olderdalen. Fra venstre Egil A. Hov fra Ranheim inn i framtida, Tone Guttormsen og Erling Wold i FAU. 

Saken oppdateres.

Nå ber de politikerne velge en mer sentral tomt.

I et brev skriver Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) at vedtaket om å legge skolen helt sør i skolekretsen, har ført til frustrasjon blant beboerne.

- Vi synes det er veldig rart at skolen plasseres så langt unna bebyggelsen som det er mulig. Dette klinger dårlig, når skolen kan plasseres mye mer sentralt i området, sier Tone Guttormsen, FAU-medlem.

Olderdalen

Det var i februar saken ble behandlet i et lukket formannskap, hvor et flertall gikk inn for å legge den nye barneskolen på Ranheim på Jakobsli. Dette tomtealternativet ligger lengst sør, rett ved Jakobsli gård.

LES OGSÅ: Nå har den nye skolen i Trondheim fått seg et navn

Rådmannen har tidligere beskrevet at dette «ligger noe langt sør i forhold til å få en tomt som er mest mulig sentral i skolekretsen».

Det er elever fra Olderdalen og sørlige deler av Charlottenlund som skal inn i den nye skolen som skal stå klar i 2019. Men allerede til høsten skal Olderdalen-elevene samles i gamle Ranheim skole, som en midlertidig løsning til nyskolen står ferdig. Det har ført til at foreldrene nå har etablert et arbeidsutvalg (FAU).

LES OGSÅ: Disse elevene må tilbake til gamle Ranheim skole

- Vi er FAU på en skole som ennå ikke eksisterer, sier Erling Wold, FAU-medlem.

Foreldre mobiliserer

Nå ser foreldrene et klart behov for å mobilisere for at den nye skolen får en mer sentral beliggenhet, først og fremst for elevene som skal gå der, men også for hele bydelen.

- Vi har sendt et brev til alle politiske partier, fordi vi ønsker at de skal vurdere denne saken en gang til. Vi har et håp om at de skal lytte til oss som bor i dette området, og som skal bruke skolen, sier Guttormsen.

LES OGSÅ: Kostnadssmell for Jakobsli skole

Da formannskapet behandlet tomtealternativet i februar, forelå det to alternativer: Alternativ én ligger lengst sør, på et såkalt LNF-område (regulert for landbruk, natur og friluftsliv), mens alternativ to ligger innenfor Overvik som allerede er regulert for utbyggingsformål. Rådmannen vurderer at tomtekostnadene for kommunen vil være likt ved begge alternativene. Alternativet med å legge skolen på et område regulert for landbruk, vil imidlertid føre til at 25–30 dekar dyrket jord av høy kvalitet vil forsvinne, samtidig som det er langt større usikkerhet knyttet til om kommunen får omdisponere landbruksareal til skole. Fylkesmannen har allerede varslet innsigelser på dette, og dermed kan spørsmålet havne i departementet. Det kan bety forsinkelser.

Med dette som bakgrunnsteppe, synes FAU det er uforståelig at politikerne ender opp med alternativet som er mest usikkert, som kan bety en forsinket skole og en plassering som er minst ønsket av beboerne.

LES OGSÅ: Her kommer den neste store boligutbyggingen på østsiden av byen

På et jorde

- Slik FAU ser det, planlegges det å bygge en ny skole på et jorde langt fra de fleste beboerne til skolen, og helt i utkanten av skolekretsen, skriver FAU i brevet.

- Elevene vil få en lang, bratt og tung oppoverbakke til skolen. Det vil være drøyt for en seks-sjuåring å komme seg helt til toppen. Dette er også et område som ligger svært værhardt til, og hvor det ikke er uvanlig at veien fyker igjen vinters tid, sier Guttormsen.

FAU påpeker at skolen skal ha en funksjon som et nav i bydelen, og at beliggenheten derfor er viktig for flere enn elevene. Skolen skal inneholde et kulturhus for hele Østbyen, med en aula for 100 musikanter og en tilskuerkapasitet på 400. I tillegg skal det bygges idrettshall på i overkant av 2000 kvadratmeter, en 7'er kunstgressbane og helsestasjon for bydelen.

- Skolen blir et slags folkets hus, og da er det naturlig at den har en sentral beliggenhet. Den må ligge nært der folk bor, slik at folk kan gå og sykle. Men med denne beliggenheten, vil en ende opp med at mange kjører bil, sier Erling Wold.

Den oppfatningen deler også Egil Hov, som sitter i styret i Ranheim inn i framtida.

- Vi synes det er rart at en skole som også skal være en kulturarena og en samlingsplass for hele Ranheim, skal legges så langt unna der hvor folk bor, sier Hov.

FAU mener politikerne fortsatt har en mulighet til å snu:

- Vår oppfordring er at de nå lytter til brukerne, og flytter skolen nærmere Overvik, sier Guttormsen.

Ny skole: Her planllegger Trondheim kommune å bygge nye Jakobsli skole. 

Ny skole: Her planllegger Trondheim kommune å bygge nye Jakobsli skole. 

På forsiden nå