Sykefraværet i Trondheim kommune:

- Det er for lett å bare sende en SMS for å si at man ikke kommer på jobb

Sykefraværet i Trondheim kommune er fortsatt skyhøyt. Nå ønsker flertallet i formannskapet å iverksette nye tiltak. Høyres Ingrid Skjøtskift mener innsatsen er for dårlig.

Høyres Ingrid Skjøtskift mener flertallet i formannskapet ikke er villig til å bruke sterke nok virkemidler for å få ned sykefraværet i kommunen. Formannskapet har nå vedtatt en ny plan for å få bukt med det skyhøyre fraværet. 

Saken oppdateres.

- Tallene for fravær er skremmende høye. De tiltakene som har vært prøvd i en årrekke er for dårlige. Heller ikke flertallets forslag til nye tiltak vil bedre situasjonen. Ap tør ikke ta et oppgjør med folks holdninger til å være borte fra jobben. Jeg er redd dette er for lite, for sent og for defensivt, sier kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H).

Formannskapet i Trondheim vedtok tirsdag en rekke nye tiltak i kampen mot sykefraværet. Nye tall fra kommunen viser at fraværet i barnehagene har økt fra 12,7 prosent i 2015 til 13,2 prosent i første kvartal i år. Økningen er enda større blant de ansatte i helse- og omsorgstjenestene for eldre. Der var sykefraværet 12,5 prosent i 2015, og det hadde økt til 13,6 prosent i første kvartal i år.

LES OGSÅ: Nå er sykefraværet i Trondheim enda høyere

Kommunen har i en årrekke slitt med høyt fravær, spesielt innenfor helse- og velferd og i barnehagene. En rekke tiltak er lansert fra politisk hold, men tallene går ikke ned av den grunn.

14 punkter

Formannskapets vedtok en liste på 14 punkter som nå skal danne rammeverket for kommunens arbeid med å få ned sykefraværet. Ap, Miljøpartiet De Grønne, SV, KrF, Venstre og Sp stemte for forslaget som blant annet skal ansvarliggjøre arbeidslederne i arbeidet med å følge opp medarbeidere som er borte fra jobben. Rådmannen får i ansvar å legge til rette for at ansvarlig leder har et antall medarbeidere som muliggjør god oppfølging og personalansvaret skal defineres tydeligere i kommunen. Rådmannen skal også pålegges å legge til rette for at medarbeidere som har mulighet til å velge arbeid fremfor sykemelding velger å gå på jobb.

LES OGSÅ: Nå øker sykefraværet i barnehagene

- Jeg føler at disse 14 punktene er med på å styrke vårt arbeid for å redusere fraværet. Vi har ikke lyktes godt nok, det må vi erkjenne. Vi har nå fått på plass en ordning der de enhetene som lykkes med å redusere fraværet skal fungere som mentorer for dem som fortsatt sliter. Det er viktig å lære av suksess og overføre erfaring fra enheter som får det til. Vi understreker nå fra politisk hold at dette arbeidet er viktig og at det skal følges opp jevnlig, sier Sissel Trønsdal, kommunalråd for Ap.

- Hvorfor har dere ikke lyktes med å redusere fraværet til nå?

- Hadde vi hatt svaret på det, så hadde vi hatt fasiten for dette arbeidet. Vi har jo hatt fokus på dette i lang tid, men vi må stadig jobbe for å bli bedre. Nå gjør vi det enda mer tydelig at ledelsen på de ulike enhetene har et ansvar, vi forventer resultater og skal følge utviklingen gjennom nye rapporteringsrutiner, sier Trønsdal.

LES OGSÅ: Trondheim er en fraværs-versting

Ikke imponert

Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift har liten tro på at flertallets 14 punkter vil ha stor effekt på sykefraværet i kommunen. Høyre la frem sine egne forslag i formannskapet, men ble nedstemt og fikk bare støtte fra Frp. Skjøtskift mener Ap og flertallet ikke er villig til å erkjenne problemet som sykefraværet i kommunen utgjør.

- For å få bedre tiltak mot fraværet må vi først erkjenne at det som er gjort de siste årene, ikke har virket. Vi må være tøffe nok til å gå inn i problemstillingene, etablere såkalte nærværsprosjektet som belønner de som møter på jobben. Det er for lett å bare sende en SMS for å si at man ikke kommer på jobb. Ap tør ikke sette ord på problemene, mye av dette skyldes at ansatte tar for lett på å ikke møte opp på jobben sin, sier Skjøtskift.

Hun mener det må settes inn tiltak som hever terskelen for å bli hjemme fra jobb.

- Det handler om holdninger til arbeidslivet og arbeidsmoral. Arbeiderpartiet synes det er skummelt å snakke om det som virkelig er problemet, men uten at vi gjør det er jeg redd for at tallene fortsatt vil være høye, sier Skjøtskift.

LES OGSÅ: Sjokkert over fraværet i 15 år

- Må presse Ap

I forslaget fra Høyre, som ble nedstemt, het det blant annet at formannskapet konstaterer at tiltakene som har vært prøvd ikke har gitt resultater. Høyre foreslo å be rådmannen utarbeide strategier på hvert enkelt tjenesteområde. Et forslag om å etablere en hovedregel om å sette inn ekstraordinære tiltak ved enheter som har vedvarende sykefravær over 12 prosent, ble nedstemt av flertallet i formannskapet.

- Flertallet i trondheimspolitikken har jobbet for lite med disse problemstillingene over år. Jeg har gått gjennom deres budsjettforslag for de siste årene. Utfordringene er ikke tatt nok på alvor. I budsjettene er problemstillingen knapt nok berørt. Vi ser at Ap må presses til å ta dette på alvor. Vi la frem disse forslagene i formannskapet i forrige uke. Ap hadde da bare overfladiske forslag i saken, men de ba om at saken ble utsatt en uke. Etter at de så våre forslag kom de tilbake med sine 14 punkter. Det er tydelig at de ble presset til å vedta ny politikk, men de går ikke langt nok for å få ned fraværet, sier Skjøtskift.

På forsiden nå