Rystet over rapporten

Politikerne i formannskapet reagerte kraftig da skolerapporten ble lagt frem.

- Det er overraskende at skolen ikke har skjønt hvordan denne type saker skal håndteres. Det er svært vanskelig å forstå, og helt umulig å akseptere, sier kommunalråd Yngve Brox (H). 

Saken oppdateres.

- Jeg er skuffet, rystet og overrasket. Dette hadde jeg ikke forventet, uttalte kommunalråd Yngve Brox (H) etter at kommunaldirektør Gunn Røstad hadde orientert om krenkelsessaken.

Der kom det frem at skolen har brutt opplæringslovens krav til handling som omfatter plikt til å gjøre undersøkelser, plikt til å varsle rektor og plikt til å gripe inn i saker som omhandler elevenes psykososiale miljø.

- Det er svært alvorlige ting som fremkommer her. Jeg har gått ut fra at bestemmelsene i opplæringsloven er noe som har vært kjent, forstått og praktisert på skolene våre. Dette er noe det har vært betydelig oppmerksomhet rundt. Det er overraskende at skolen ikke har skjønt hvordan denne type saker skal håndteres. Det er svært vanskelig å forstå, og helt umulig å akseptere, sa Brox.

Han kritiserte også kommunens ledelse:

- En må spørre hva i all verden har direktøren og staben gjort når dette ikke er forstått ved en skole, sa Brox som forlangte å få en skriftlig sak til politisk behandling.

Skal være trygg

Også Eirik Schrøder (Ap) var sjokkert over funnene.

- Nå er dette avdekket ved en skole. Vi har 54 skoler i Trondheim. Vi må forvente at dette kan være tilfelle på flere skoler. Det er viktig at dette blir det ordnet opp i. Det er snakk om elevenes rettsikkerhet og elevenes trygghet. Både elever og foreldre skal vite at trondeimsskolen er en trygg arena, sa Schrøder.

Hilde Opoku (MDG) var fungerende ordfører i og med at Ottervik for tiden er på reise med VM-delegasjonen.

- Det er alvorlige ting som er avdekket her, og det er bra at skolen forstår alvoret. Denne gjennomgangen må brukes for å være sikker på at dette ikke skjer ved andre skoler, uttalte hun.

På forsiden nå