Trondheim + Klæbu er sant

Så er det banket og formelt i orden. Både Klæbu og Trondheim kommune har vedtatt at de vil slå seg sammen.

Ordførerne Kirsti Tømmervold (Ap), Klæbu og Rita Ottervik (Ap), Trondheim da de skrev under intensjonsavtalen om sammenslåing mellom de to kommunene.  Foto: Jens Petter Søraa

Saken oppdateres.

- Dette er ingen gledens dag for Klæbu kommune, ettersom 30 prosent av innbyggerne har stemt nei til sammenslåing. Det blir riktigere å si at jeg føler en lettelse over at vedtaket er gjort, sier Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold.

Bystyret i Trondheim og kommunestyret i Klæbu behandlet saken torsdag kveld. I begge møtene ble vedtaket enstemmig.

LES OGSÅ: Folket i Klæbu sa ja til Trondheim

Vedtakene betyr at Trondheim kommune og Klæbu kommune blir en kommune fra 1. juni 2020. I vedtaket heter det at Trondheim ser sammenslåing som ønskelig fordi den nye kommunen i større grad dekker et felles bo- og arbeidsmarked, og gir grunnlag for mer helhetlig samfunnsutvikling, mer samordnet areal- og transportplanlegging og mer utviklingskraft.

I Trondheim har ikke spørsmålet om sammenslåing vært lagt ut til folkeavstemning. I Klæbu ble det holdt en slik avstemning, og 67,33 prosent av velgerne sa ja til å bli en del av Trondheim kommune. 30,34 prosent sa nei.

Litt utfordrende

- Jeg har fått signaler om at det har vært litt utfordrende å komme dit vi står i dag. Det er lagt til en protokolltilføyning, der en representant fra partiene Ap, SV og Sp presiserer at de ikke nødvendig vis stemmer etter personlig overbevisning, men at de følger folkets råd jf. folkeavstemningen som ble holdt i mai, sier Klæbu-ordfører Kirsti Tømmervold. 

Hun mener sammenslåingen er riktig for Klæbu, av særlig to grunner.

- Dette betyr at vi kan opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne våre, samtidig som vi kan gjøre nødvendige investeringer. Uten å være del av Trondheim, vil det være umulig å gjøre begge deler samtidig, sier Tømmervold.

Åpner for flere

I vedtaket fra bystyret i Trondheim heter det også at Trondheim kommune er åpen for å slå seg sammen med flere kommuner. Men det skal bare skje dersom lokalt forankrede prosesser i de aktuelle kommunene konkluderer med at dette er ønskelig. Rådmannen hadde innstilt på at slik sammenslåing kunne skje dersom Stortinget vedtok det, men flertallet i bystyret vil understreke at det kreves lokal tilslutning i andre kommuner for å gjennomføre flere sammenslåinger.

Må bruke tvang

Frps gruppeleder, Elin Marie Andreassen, mener Trondheim må signalisere at de er positive til sammenslåing selv om nabokommunene stritter imot. Hun mener Stortinget nå må gripe inn og gjennomføre kommunereformen til tross for at mange kommuner har sagt nei i lokale folkeavstemninger. Også Høyre stemte for at det ikke bør ligge en forutsetning om at nabokommunene må være enig, men at dette er en sak Stortinget må avgjøre.

- Folkeavstemningene rundt omkring begynner å bli en parodi, med lav deltakelse, og tidvis så mange alternativ at det ikke er mulig å få flertall for noe som helst. Stortinget må vedta kommunestrukturen, og de bør snarest ta dette ansvaret, sier Andreassen.

På forsiden nå