Formannskapet i Trondheim:

Setter foten ned for pengebruk i Miljøpakken

Ny gang- og sykkelvei på 370 meter og to bussholdeplasser til en pris på 56 millioner kroner ble for mye for formannskapet i Trondheim. Nå setter de foten ned, og ber rådmannen finne en billigere løsning.

Kommunalråd Yngve Brox (H) reagerer kraftig på rådmannens forslag om å bruke 56 millioner kroner på 370 meter gang- og sykkelvei.  

Saken oppdateres.

Formannskapet i Trondheim skulle tirsdag behandle rådmannens forslag om finansiering av en ny gang- og sykkelvei og superbussholdeplasser i Christian Fredriks gate i Trondheim. Planen er en del av Miljøpakken og er ment å bedre fremkommelighet for superbuss, syklende og gående mellom Singsaker og Studentersamfundet, langs den planlagte Singsakerringen.

LES OGSÅ: Sender vinterparken tilbake til bystyret

Opprinnelig 21,7 mill

Opprinnelig hadde Miljøpakken satt av 21,7 millioner kroner. Men utvidelse med superbussholdeplasser ved idrettsbygget til NTNU og etablering av sykkelvei med fortau, har fått kostnadene til å skyte i været. Nå ligger prisen på 56 millioner, en tilleggskostnad på 34,3 millioner kroner.

Ubegripelig forslag

Kommunalråd Yngve Brox sier han fikk morgenkaffen i mellomøret da han leste rådmannens forslag.

- Strekningen det her er snakk om er på ca 370 meter. Med et budsjett på 56 millioner kroner koster denne gang- og sykkelveien altså 150 000 kroner meteren. Det er like dyrt som å bygge motorvei eller firefelts vei med kryss i plan. Dette må være verdensrekord i dyr gang- og sykkelvei - selv om det skal bygges to holdeplasser for bussen. Jeg kan ikke begripe hvordan rådmannen kan legge frem et slikt forslag. Vi må ha en ny sak til behandling der prisene er kraftig nedjustert. Det burde ringt en bjelle før saken ble sendt til politisk behandling, sa Brox da formannskapet behandlet saken tirsdag.

Senterpartiets Marte Løvik er enig i at prisnivået er vanvittig høyt.

- En merkelig sak, med merkelige økonomiske anslag. Jeg bor i området og synes gang- og sykkelveien som går der i dag er god nok. Jeg reagerer på pengebruken, og mener rådmannen er nødt til å se på saken på nytt. Vi må ha et tilleggsnotat der rådmannen sørger for å få ned prisen på prosjektet, sa Løvik.

Økte kostnader

Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aasved Hansen, sier prosjektet er blitt så kostbart fordi planene også inkludrerer løsningen for to veikryss.

- Planene følger standarden som veivesenet ligger på. Kostnaden er økt fordi det skal inn holdeplasser til superbussene. Dessuten må det byttes ut masse som sikrer av sykkelveiene holder god nok standard og tåler belastningen også vinterstid, sa Aasved Hansen.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) synes forslaget føyer seg inn i en trend der tiltak i Miljøpakken som handler om trafikksikkerhet har en tendens til å balle på seg.

- Det er lurt å tenke seg om en runde til, og rådmannen må komme med en plan for hva vi har bruk for og hva vi kan kutte ut. Så kommer vi tilbake til investeringene når vi ser hva som er godt nok for dette prosjektet, sa Ottervik.

Senterpartiets Marte Løvik krever at rådmannen kommer tilbake med en ny sak og lavere pris for prosjektet i Christian Fredriks gate.  

Senterpartiets Marte Løvik krever at rådmannen kommer tilbake med en ny sak og lavere pris for prosjektet i Christian Fredriks gate.  

På forsiden nå