I Trondheim for å samarbeide om europeisk energiforskning

De skal lede omveltningen til miljøvennlig energi i hele Europa. Nå er de i Trondheim for å dele kunnskap og forskningsresultater.

I høyspentlaben hos Sintef: Petter Støa, Sintef og Norge, Nils Røkke, Sintef og Norge, Teresa Ponce de Lea, Portugal, Gwennnael Jolllif-Botrel, strategisjef for energiforskning i EU-kommisjonen for forskning og innovasjon og helt til høyre styrelederen i European Energy Research Alliance, Hervé Bernard. 

Saken oppdateres.

Europeiske toppforskere på energifeltet er i Trondheim for å bli kjent, diskutere løsninger og finne ut hvordan de kan stole på hverandre for å dele kunnskap og forskningsresultater. Målet er ren energi til bruk i transport, boliger og industri. Forskningslederne som er samlet i Trondheim har et felles mål om å finne alternativer til dagens fossile brennstoff.

- Vi samler krefter på tvers av landegrenser. Omleggingen til miljø- og klimavennlig energisystem er en samfunnsomveltning på linje med å få en mann på månen, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef som er vertskap for det europeiske møtet.

- Norge har brydd seg om energi i over hundre år, har gode forskere, krevende bedrifter og god systemforståelse. Men Norge er et knøttlite land i verden og trenger samspill med andre for å koble tilbud og etterspørsel. Vi vil være en del av en kunnskapsdugnad, og her får vi bryne oss på de beste, sier konsernsjefen i Sintef.

LES OGSÅ : Blå økonomi og marin strategi

Karbonfangst og -lagring

Strategisjefen for energiforskning i EU-kommisjonen for forskning og innovasjon, Gwennnael Jolllif-Botrel, sier målet med dette møtet er å bygge tillit og utvikle diskusjoner på tvers av landegrenser. Hun er fransk, bosatt i Brussel og full av lovord om den norske forskningsinnsatsen på energifeltet.

- Norge er det ledende landet i å utvikle teknologi for karbonfangst og -lagring. Det er et langsiktig og dyrt arbeid som gjør at Norge ikke har så mange konkurrenter på dette området. Jeg er overbevist om at Norge kan utvikle en forretningsmodell på fangst og lagring av CO₂, sier Gwennnael Jolllif-Botrel fra EU-kommisjonen.

I energilaben til Sintef

- Dere har all denne ekspertisen, selvsagt på fossile brennstoffer, men er også i førersetet på overgangen til ren energi. Norge er et fremragende land innen energiforskning.

Forskningssjefer og toppforskere fra land som Portugal, Italia, Spania, Frankrike og snart utenforlandet Storbritannia er på omvisning i Sintef Energy Lab i Trondheim. De er medlemmer av den europeiske alliansen for energiforskning, EERA (European Energy Research Alliance). Organisasjonen består av de aller fleste EU-landene samt Norge, Island, Sveits og Tyrkia. Da organisasjonen ble etablert i 2008 var det ingen felles store forskningsprosjekt. Nå har de laget en plattform for samarbeid.

Storbritannias rolle i det europeiske forskningssamarbeidet når landet forlater EU, var et av spørsmålene mange var opptatt av under konferansen. Så langt er det mange spørsmål og få svar. Sintefs mann i Brussel anbefaler Storbritannia å gjøre som Norge: Fortsette som fullverdig medlem i det europeiske forskningssamarbeidet.

Dele på dyre laber

-Energilaben er et eksempel på dyr infrastruktur som vi bør samarbeide om, sier forskningsdirektør Petter Støa. Han er Sintefs mann i EU-hovedstaden Brussel og hjemme i Trondheim for å være vert for dette møtet. Det kostet Sintef 160 millioner kroner å bygge denne laben.

- Norge kan bidra med denne laben, så kan noen andre bygge en annen lab som våre forskere kan få tilgang til.

Det mangler ikke på forskningsoppgaver for å få energibruken mer miljøvennlig og for å få mer ut av den kraften vi produserer. De europeiske forskerne har brukt tre dager i Trondheim for å bli bedre kjent og diskutere ideer, løsninger og samarbeidsprosjekt.

- I stedet for at forskere i fem ulike land forsker på det samme, vil forskningen bli fem ganger så effektiv om de samme fem landene forsker på hvert sitt område og tar i bruk forskningsresultatene til hverandre, sier Støa. Han mener også det er mye å tjene på å dele på infrastruktur som denne energilaben til Sintef.

LES OGSÅ: NTNU på plass i Brussel

Ingen kan gjøre alt

- Hvert nasjonalt land kan ikke gjøre alt, sier Hervé Bernard, styreleder EERA.

- Ved å dele all informasjon fra hver lab i alle land, får vi nye ideer til innovasjon, sier han. Nils Røkke, styremedlem i EERA og Sintef-direktør mener det er enormt viktig for norske forskere å samarbeide internasjonalt

- Norge med sin energieksport trenger å forstå hvordan energimarkedet i Europa vil utvikle seg framover, sier han.

Og Gwennnael Jolllif-Botrel fra EU-kommisjonen er ikke i tvil om at også Norge trenger hjelp fra andre:

- Ja, fordi dere er et lite land. Dere har begrensede ressurser, ikke minst når det gjelder arbeidskraft. Dersom dere ønsker en posisjon på globalt nivå, trenger dere internasjonale allianser. Jeg er veldig overbevist om at ingen land i verden kan konkurrere alene.

LES OGSÅ: Moser hos EU-presidenten

 
Dette er Sintefs Energy Lab: Forskningssjef Dag Eirk Nordgård forteller hva energilaben brukes til. 

Dette er Sintefs Energy Lab: Forskningssjef Dag Eirk Nordgård forteller hva energilaben brukes til. 

Sintefs høyspentlab: Energilaben åpnet i september i fjor og kostet 160 millioner kroner å bygge. Dette er eksempel på dyr infrastruktur som europeiske forskere kan ha glede av å utnytte på tvers av landegrenser. 

Sintefs høyspentlab: Energilaben åpnet i september i fjor og kostet 160 millioner kroner å bygge. Dette er eksempel på dyr infrastruktur som europeiske forskere kan ha glede av å utnytte på tvers av landegrenser. 

Vertskap: Nils Røkke (t.v.), Sintefs direktør for bærekraft og forskningsdirektør Petter Støa, Sintefs mann i Brussel. 

Vertskap: Nils Røkke (t.v.), Sintefs direktør for bærekraft og forskningsdirektør Petter Støa, Sintefs mann i Brussel. 

På forsiden nå