Varslingssaken i rådmannens fagstab

Vurderer «mulige tiltak» overfor oppvekstdirektøren

Rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune skal i begynnelsen av august fatte vedtak om mulige tiltak overfor oppvekstdirektøren i varslingssaken.

Orientering - Politikerne i formannskapet vil få en mer grundig orientering om varslingsssaken på det første møtet etter ferien, sier rådmann Morten Wolden i Trondheim  Foto: Morten Antonsen

Fire ulike ansatte i Trondheim kommune har varslet om et utrygt arbeidsmiljø og kritikkverdige forhold i rådmannens fagstab for oppvekst og utdanning.