Vogntog stanset i kontroll:

Fikk 200 000 kroner i bot

Kontrollørene fra Statens vegvesen oppdaget at fartsskriveren om bord i dette vogntoget var manipulert slik at føreren selv kunne slå det av og på. Nå er selskapet som eier vogntoget bøtelagt med 200 000 kroner.

Det etsiske vogntoget står nedlåst på Sandmoen etter at kontrollørene oppdaget at fartsskriveren var manipulert.   Foto: Harry Tiller

Saken oppdateres.

Det var under en kontroll på Sandmoen nylig at kontrollørene kom over det estiske vogntoget. Under en rutinemessig kontroll kom de over en knapp inne i bilens kabin som var laget slik at føreren kunne slå av og på fartsskriveren. På den måten var det mulig å unngå kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

- Det var virkelig godt jobbet av våre kontrollører. I utgangspunktet så alt greit ut med hensyn til kjøre- og hviletiden, men ved nærmere undersøkelser ble det avdekket av fartsskriveren var manipulert på en måte som gjør det mulig å jukse på hviletidsbestemmelsene. Saken ble anmeldt til politiet og bilen fikk kjøreforbud, sier fungerende leder for utekontroll i Statens vegvesen, Sør-Trøndelag - Tommy Arras til adressa.no.

Ser alvorlig på saken

Så vidt Arras kjenner til er det første gang at man ved kontrollstasjonen på Sandmoen har kommet over et tilfelle der det er montert en skjult knapp inne i bilen som gjør det mulig for sjåføren å slå av fartskriveren. Statens vegvesen ser meget alvorlig på slike tilfeller.

Senioringeniør Bjarne Sandnes i vegvesenet forteller at manipulering av fartsskrivere for å unngå bestemmelser om kjøre- og hviletid er et økende problem.

Flere tilfeller i Norge

- Så langt i år er det registrert fem-seks tilfeller på norske veier. Det er mye som tyder på at det er selskaper fra Øst-Europa som i størst grad opererer på denne måten. Vi har ikke sett tilfeller der norske selskaper har gjort slike endringer på fartsskriveren. Dette skjer over hele Europa, nylig ble to vogntog stanset i Østersund, og der var fartsskriverne også manipulert, sier Sandnes.

- Dette gjøres for å kunne tjene mer penger. Det kreves omfattende monteringer inne i vogntogene for å få dette til. Ved å kunne kjøre så langt og lenge som de selv ønsker. Samtidig betaler selskaper som går inn på slikt juks mindre i avgifter, forsikringer og serviceavtaler fordi det registreres færre kjørte kilometer enn det som er tilfellet i virkeligheten. Slik kjøring representerer selvsagt også en betydelig økt risiko for ulykker, sier Sandnes.

Straffesak

Ifølge senioringeniøren ble politiet umiddelbart kontaktet, og det ble opprettet straffesak på stedet.

- Selskapet har fått en bot på 200 000 kroner, og vogntoget har kjøreforbud. Vi ønsker at det slås hardt ned på slik adferd. Derfor er straffereaksjonene kraftig. De som står bak slik manipulasjon skal  vite at det ikke lønner seg på noen måte dersom de blir oppdaget, sier Sandnes.


Vogntoget er nedlåst av Statens vegvesen etter at det ble oppdaget at fartsskriveren var manipulert.  
        
            (Foto: Harry Tiller)

Vogntoget er nedlåst av Statens vegvesen etter at det ble oppdaget at fartsskriveren var manipulert.   Foto: Harry Tiller

På forsiden nå