Køfare på Strindheim resten av året

Bromstadvegen får lenger kollektivfelt, mens Kong Øysteins veg får rød asfalt. – Trafikkavviklingen blir krevende, sier Statens vegvesen.

Kollektivvennlig: Statens vegvesen skal forlenge det sørgående kollektivfeltet i Bromstadvegen, og feltet skal etter planen være ferdig til jul. 

Saken oppdateres.

I neste måned starter arbeidet på Fylkesveg 864 for å bedre trafikkforholdene på Bromstadvegen fra Strindheim skole og opp til rundkjøringen i Kong Øysteins veg. Det skal bygges støyskjermer og fortau på østsiden av veien, sykkelvei med fortau på vestsiden, og kollektivfeltet skal forlenges med 300 meter.

Klart til jul

- Trafikkbildet blir krevende, men vi håper på at avviklingen skal gå greit, sier Odd Nygård, byggeleder i Statens vegvesen.

Han ønsker å gjøre bilister oppmerksom på at gravearbeidet kan påvirke trafikken innimellom.

- Under arbeidet er vi nødt til å flytte trafikken sideveis. Veien blir litt innsnevret, men to filer vil alltid være åpne i rushperiodene. Det er likevel å forvente at byggingen kan skape litt ekstra kø.

Prosjektet er en del av Miljøpakken, og det Statens vegvesen som står som utbygger på vegen av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Byggelederen sier at veien vil være ferdig utbygd ved juletider.

LES OGSÅ: - Vi skal bli den beste sykkelbyen

Rød sone

Ifølge Nygård er trafikkstøyen i Bromstadvegen den opprinnelige årsaken til byggeprosjektet.

- Området på østsiden av veistrekket er karakterisert som rød sone, så det hele startet som et støyprosjekt, sier han.

- I planleggingsfasen så vi at det også er et behov for å bedre bussfremkommeligheten, på grunn av den økte trafikkmengden som har oppstått de siste årene. Derfor har vi bestemt at kollektivfeltet sørover skal bygges ut.

Nygård sier at støyskjermene og fortauet skal være ferdig bygd i oktober.

LES OGSÅ: Bompenger skal fjerne støy

- Vinn-vinn

I tillegg til vei og støyskjermer skal kommunen legge overvannsledning fra Bromstadvegen og opp mot rundkjøringen ved Plantasjen i Kong Øysteins veg.

- Ettersom vi skal grave samme i område tenkte vi det like godt kunne gjøres samtidig, sier Nygård.

- Det vil ta litt lengre tid ettersom ledningene skal legges fem meter ned i bakken, men alt i alt er dette en vinn-vinn situasjon for oss og for beboerne. Kommunen og Statens vegvesen sparer penger, og samtidig slipper beboerne at det graves og bygges i to omganger.

Nygård opplyser at anleggsarbeidene har vært ut på tilbud, og at det er Peab Anlegg AS som er valgt som entreprenørfirma for begge prosjektene.

- Det er mest ryddig å la én og samme entreprenør operere på området.

LES OGSÅ: - Trondheim er et forbilde

Møte med skolen

Nygård sier Statens vegvesen har vært i møte med Strindheim skole og beboere i forkant av byggestart.

- Vi sørger for at det bygges en midlertidig gang- og sykkelvei under arbeidet, slik at gående og syklende har fine forhold langs strekket. Vi er opptatte av at skolebarna skal kunne ferdes trygt.

Når veien er ferdig i desember blir det et opphold i arbeidet til etter påske.

- Vi venter til våren med å legge overflateasfalt og grønt. Det for å redusere setningsskadene.

Rød asfalt i Kong Øysteins veg

I tillegg til utbedringen av Bromstadvegen skal det legges rød asfalt fra rundkjøringen ved Plantasjen og helt opp til Jonsvannsveien.

- Det blir omtrent 1700 meter med rød asfalt for sykelister i begge retninger, opplyser Nygård.

- Den røde asfalten vises godt, så sykkelforholdene lang strekket blir etter arbeidet mye bedre og tryggere.

Se Adresseavisens videoreportasje om den kostbare asfalten her.

Krysset Kong Øysteins veg og Otto Nielsens veg skal også bygges om i samme prosess. Arbeidet her starter i neste uke.

Nygård sier prosjektet med asfalten og krysset skal være ferdig i løpet av september. Den totale kostnadssummen for alle prosjektene blir ca. 34 millioner kroner.

Rockebyggleder: Med Bruce Springsteen opplevelsen friskt i minne var det en rock'n roll-stemt Odd Nygård, byggleder i Statens Vegvesen, som møtte Adresseavisen for å snakke om veiutbygging. 

Rockebyggleder: Med Bruce Springsteen opplevelsen friskt i minne var det en rock'n roll-stemt Odd Nygård, byggleder i Statens Vegvesen, som møtte Adresseavisen for å snakke om veiutbygging. 

Trafikkstampe: Forlengelsen av kollektivfeltet i Bromstadvegen kan påvirke trafikkavviklingen i byggeperioden, sier Odd Nygård, byggleder i Statens Vegvesen 

Trafikkstampe: Forlengelsen av kollektivfeltet i Bromstadvegen kan påvirke trafikkavviklingen i byggeperioden, sier Odd Nygård, byggleder i Statens Vegvesen 

Asfaltlegging: Ny rød asfalt skal legges opp til Jonsvannsveien, og gjøre forholdene bedre for syklister langs Kong Øysteins veg. 

Asfaltlegging: Ny rød asfalt skal legges opp til Jonsvannsveien, og gjøre forholdene bedre for syklister langs Kong Øysteins veg. 

1600 meter rød asfalt ble lagt på nye sykkelfelt. Foto: CHRISTINE SCHEFTE

På forsiden nå