– Her har rettssikkerheten kollapset fullstendig

I ettermiddag arrangerer Kvinnefronten demonstrasjon: Maner til holdningsendringer overfor kvinner, og mer diskusjon om menneskeverd.

Astri Holm i Kvinnefronten mener at kvinners rettssikkerhet i Norge i beste fall er «loslitt og tynn». I dag arrangeres en demonstrasjon for kvinners rettssikkerhet på Torvet. 

Saken oppdateres.

I ettermiddag arrangeres demonstrasjonen «Rettssikkerhet for kvinner» på Torvet i Trondheim.

– Med denne demonstrasjonen ønsker vi å rette søkelyset mot at mange kvinner ikke blir respektert for at et nei betyr nei. Vi må begynne å diskutere menneskeverd mer i offentligheten, sier konferansier Astri Holm i Kvinnefronten.

LES OGSÅ: Dop, sex og rettsstaten (kommentar)

Kvinnefronten har samlet et knippe appellanter til kveldens demonstrasjon, og skal vi tro Facebook, kommer omtrent 600 personer til å møte opp på Torvet klokken 17.00. Ytterligere 1000 har sagt seg «interessert». Like demonstrasjoner skal foregå i en rekke norske byer og tettsteder.

LES OGSÅ: Demonstrasjoner i flere byer mot voldtektsfrikjenning

«Loslitt og tynn» rettssikkerhet

Demonstrasjonen skjer i forbindelse med den mye omtalte Hemsedal-saken, der tre menn var tiltalt for voldtekt av den da 18 år gamle Andrea Voll Voldum i Hemsedal i mars 2014. Mennene ble nylig frikjent i lagmannsretten, og dommen har skapt et enormt engasjement angående kvinners rettssikkerhet og generelt menns holdninger overfor kvinner.

– Kvinnefronten mener at i denne saken så har rettssikkerheten kollapset fullstendig. Det var åpenbart voldtekt. Når rettssystemet er slik at slike saker kan ende i frifinnelse, så må vi stå opp for at det ikke skal gjentas, sier Astri Holm.

Holm mener at kvinners rettssikkerhet i Norge i beste fall er «loslitt og tynn», og viser til Nasjonalt kunnskapssenter om vold traumatisk stress (NKVTS) sin rapport fra 2014, om vold og voldtekt i Norge (ekstern lenke).

Få anmeldelser

Ifølge undersøkelsen sier 9,4 prosent av kvinnene at de har blitt voldtatt i løpet av livet, halvparten av dem før de fylte 18 år. Kun 11 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarte at de var til medisinsk undersøkelse eller behandling den første tiden etterpå.

– Vi vet at det er vanskelig for kvinner å nå frem med sine historier. De fleste voldtekter blir ikke anmeldt, så da er det store mørketall, og mange overgripere som går fri, sier Holm.

Av de 229 kvinnene som deltok i NKVTS-undersøkelsen, anmeldte 10 prosent av kvinnene selv sakene til politiet. Politiet kjente til hendelsen i 17 prosent av tilfellene.

LES OGSÅ: Slungård oppfordret til vold mot voldtektsfrikjente

Dobbel effekt av dommen

Holm sier at interessen for demonstrasjonen er stor. Hun sier at det er viktig at mange møter opp, men det aller viktigste er støtten Andrea Voll Voldum og saken får.

Holm tror at dommen i Hemsedal-saken kan ha både positiv og negativ effekt. På den ene siden kan den gi et signal til andre voldtektsofre om at det er vanskelig å vinne frem i rettsapparatet, på en annen side skaper den et voldsomt engasjement rundt problematikken.

– Det er vanskelig å ta stilling til om hvordan rettsapparatet skal organiseres. Det er holdningene i samfunnet, inkludert hos meddommere, som må endres. Definisjonen av begrepet «voldtekt», må bli tydeligere, sier hun.

LES OGSÅ: Mange meddommere ønsker ikke å stille på nytt

Trenger ikke et tydelig «nei»

– Hva er definisjonen på voldtekt?

– Et tydelig samtykke må til for det skal kunne kalles samleie. Det skal ikke være motsatt; at et tydelig «nei» må til før det kan kalles voldtekt, sier Holm.

Et klart prinsipp i det norske rettssystemet er at det er «bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt».

– Det er irrelevant i slike saker. Dette må ses opp mot at ni av ti kvinner ikke anmelder voldtekt. Hvor mange overgripere går fri? Mange. Det er saken, sier Holm.

– Jeg blir rørt

Andrea Voll Voldum (21) skal selv delta på demonstrasjonen i Oslo. Søndag sa hun til norsk presse at hun var «rørt og takknemlig» for all støtten hun har fått.

– Jeg er veldig takknemlig og jeg blir rørt av at så mange bryr seg og støtter meg. Jeg ser også at jeg har satt i gang en stor bevegelse rundt dette temaet, sier Voldum til VG.

LES OGSÅ: Advokat til voldtektsfrikjent: – Alle trusler vil bli anmeldt

På forsiden nå