- Mange flyr kommersielt uten å være klar over det

Samferdselsdepartementet etterlyser tydeligere informasjon om regelverket for private droneflygere.

Droneflyger Erlend Sellie håper at de diffuse forskriftene for dronebruk blir tydeligere og enklere. Han tror mange bryter reglene uten å være klar over det. 

Saken oppdateres.

- Folk tolker reglene helt forskjellig, og jeg skjønner at folk sliter. Mange bryter nok reglene uten å være klar over det, mener Erlend Sellie.

Sellie er eier av to forskjellige droner, og har frem til nå drevet med flyging på hobbybasis. Han har sendt inn en melding om oppstart av virksomhet, og venter på å bli godkjent operatør innen kategorien RO1. Han opplever som mange andre at reglene for droneflyging er uklare.

- Jeg opplever at det kommuniseres dårlig om hva som er greit og ikke, og reglene bør være bedre definert, sier han.

LES MER: 15-åring vant over to millioner i drone-konkurranse

Etterlyser tydelig informasjon

I et brev Samferdselsdepartementet sendte til Luftfartstilsynet i juni i år, etterlyser de mer brukervennlig og forståelig informasjon for private droneflygere. Adresseavisen har fått innsyn i brevet, der departementet blant annet skriver:

«(...) den informasjonen som er laget for private aktører på Luftfartstilsynets nettsider kan være vanskelige å forstå for private aktører som ikke har noen form for bakgrunn fra luftfartsmiljøet »

Dette er kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Frank Gøran Nordheim, helt enig i.

- Luftfartstilsynet er enig i beskrivelsen fra departementet og ser på anbefalingene deres som en kjærkommen anledning til å gjøre reglene for å fly med drone tydeligere for vanlige folk. Det er ikke enkelt for den som kjøper droner til lek eller hobby å skjønne reglene, sier han.

LES MER: Trener opp ørner for å stoppe droner

Uklare skiller

Kommunikasjonsdirektøren i Luftfartstilsynet forklarer at kommersiell bruk betyr at man opererer dronen for å på en eller annen måte tjene på det. Det trenger ikke være penger, men man bruker dronen for å få noe tilbake. Bruk av drone til rekreasjon, lek, hobby eller sport er ikke kommersielt.

- Det mange ikke vet er at i det øyeblikket du bruker kamera som hovedformål, og ikke flyr kun for flygningens skyld, blir du regnet som kommersiell. Det er lett å bli forvirret, mener daglig leder i bransjeorganistasjonen for ubemannede luftfartøy (UAS Norway), Anders Martinsen.

Både Luftfartstilsynet og bransjeorganisasjonen anbefaler alle doneflygere om å ta et nettkurs på Luftfartstilsynets nettsider, der man får en god innføring i sikker bruk av droner. Dette har nesten 3000 personer gjort så langt. I tillegg anbefales det en ansvarsforsikring om uhellet skulle være ute. En liten smule folkevett kan heller ikke skade.

- Ikke fly over mennesker, hold deg unna kuene til naboen, og ikke fly inn i hagene til folk uten samtykke, sier Martinsen.

Droneflyger Erlend Sellie forsøker å følge reglene så godt det lar seg gjøre. Han benytter seg for eksempel av en måletjeneste på Google Maps for å få en indikasjon på om han holder riktig avstand til bebyggelse i områdene han opererer dronen sin i.

- Men disse reglene om avstand gjelder for eksempel ikke under take-off og landing, som er nok et eksempel på at reglene ikke er godt nok definerte. Hva definerer landing og takeoff?

LES MER: Test av seks billige droner

Inviterer til idédugnad

I løpet av sommeren har Luftfartstilsynet derfor tatt grep for å klargjøre hva som er lov og ikke lov. Som Samferdselsdepartementet også etterlyser, vil de i løpet av kort tid publisere illustrasjoner og en oversikt som enkelt viser de viktigste reglene.

- Målet er at personer som kjøper droner enkelt skal kunne oppdatere seg på hvilke regler som gjelder, sier Nordheim.

I tillegg til oppfordringen om tydeligere informasjon skriver Samferdselsdepartementet at de vil invitere berørte parter og etater til idédugnad like over sommeren, der «(...) de inviterte kan drøfte hvilke utfordringer de ser med hensyn til dagens og fremtidens droneoperasjoner(...)».

Her er Luftfartstilsynet, Datatilsynet og bransjeorganisasjonen for ubemannede luftfartøy (UAS Norway) blant de inviterte.

- Som nasjonal luftfartsmyndighet er det relevant å stille på denne idédugnaden. Primært er vårt fokus sikkerhet. Det er viktig å komme med tiltak som begrenser risikoen for ulykker og skader, sier Nordheim.

LES MER: Roboter og droner skal hindre fiskerømning

Nasjonal dugnadskampanje

Bransjeorganisasjonen for ubemannede luftfartøy har i dag over 800 medlemmer, der alle er kommersielle aktører. Salget av droner tyngre enn én kilo har nå passert 35 000 i Norge, og et stort antall av disse flyges av hobbyoperatører.

Til høsten vil bransjeorganisasjonen starte en nasjonal dugnadskampanje, der de ønsker å fremme gode holdninger og dronevett blant operatører. De ønsker at det skal følge med et informasjonshefte til alle droner som kjøpes over disk i Norge.

Nå ser det til at organisasjonens bønner har blitt hørt. Illustrasjonen Luftfartstilsynet skal lage og publisere på sine nettsider skal også brukes til dette.

- Denne skal distribueres til importørene av droner slik at den følger med esken helt frem til eksempelvis 17-åringen som skal betale dronen i kassen, sier kommunikasjonsdirektør Nordheim.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.

Frank Gøran Nordheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, mener det er viktig å komme med tiltak som begrenser risikoen for ulykker og skader med droner. 
    
      (Foto: Luftfartstilsynet)

Frank Gøran Nordheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, mener det er viktig å komme med tiltak som begrenser risikoen for ulykker og skader med droner.  Foto: Luftfartstilsynet

- Mange flyr kommersielt uten å være klar over det, på grunn av utydelige regler, mener daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen. 
    
      (Foto: UAS Norway)

- Mange flyr kommersielt uten å være klar over det, på grunn av utydelige regler, mener daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.  Foto: UAS Norway

Droneguide for hobbyflygeren
 • Pass på at du kun driver med rekreasjonsflygning, der du flyr kun for flygningens skyld. Er formålet fotografering eller filming, driver du kommersiell virksomhet.
 • Luftfartstilsynet anbefaler alle å ta deres nettkurs, som er gratis. Kurset finner du på luftfartstilsynet.no
 • Du kan flyi «dagslysperioden», som betyr fra soloppgang til solnedgang.
 • Du kan ikke fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet.
 • Du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra personer, motorkjøretøy eller bygninger som ikke er under førerens kontroll, med unntak av under start og landing. Unntaket er om du har sikret tillatelse på forhånd.
 • Bransjeorganisasjonen UAS Norway anbefaler alle droneflygere å skaffe seg en ansvarsforsikring, om uhellet først skulle være ute.
 • Du har ikke lov til å fly i nærheten av fengsler, ambassader eller militære områder uten særskilt tillatelse fra stedet det gjelder. I tillegg må dronen være minst fem kilometer fra nærmeste flyplass.
 • Bruk sunn fornuft og spør hvis du er i tvil. I områder med flytrafikk for ambulanse og politi eller lignende, er det viktig å unngå droneflygning.
 • Det er ikke nødvendig å registrere deg som operatør. Likevel anbefaler bransjeorganisasjonen UAS Norway registrering, da mange beveger seg i gråsonen mellom hobby- og kommersiell flygning uten å være klar over det.
 • Samme reglene gjelder for droner som for vanlige håndholdte kamera. Er det tydelig hvilke personer som er avbildet, med få personer på nært hold, er det ikke lov å publisere bilder eller video uten samtykke.
 • Kilde: Luftfartstilsynet.no
Droneguide for den kommersielle flygeren
 • Kommersiell bruk betyr at man opererer dronen for på en eller annen måte tjene på det. Det trenger ikke være penger, men man bruker dronen for å få noe tilbake. Dette kan være bilder eller videoer.
 • Luftfartstilsynet har delt flygingen inn i tre «operatørkategorier», basert på dronens vekt, hastighet og hvordan den skal flys - RO1, RO2 og RO3.
 • RO1: Krever ikke tillatelse fra Luftfartstilsynet, men du må melde fra hvis du skal operere innenfor denne kategorien, ved å levere inn et skjema der du erklærer at du er kjent med reglene som gjelder. Disse dronene veier mindre enn 2,5 kilogram og/eller har en toppfart på opp til 60 knop.
 • RO2 og RO3: Krever at du søker om tillatelse fra Luftfartstilsynet, og du må avlegge en elektronisk eksamen. Denne prøven er ikke klar enda, men foreløpig har Luftfartstilsynet satt 1. januar 2017 som frist for dette. Søknaden må inneholde en risikoanalyse og operasjonsmanual. Manualen skal beskrive virksomhetens oppbygning, beskrivelse av operasjonstyper og vedlikeholdsprosedyrer, samt en oversikt over alle luftfartøy som inngår i virksomheten. Du må også betale et operatørgebyr. Disse dronene veier mellom 2,5- og 25 kilogram, og/eller har en toppfart på mellom 60 og 80 knop.
 • Kilde: Luftfartstilsynet.no
På forsiden nå