Veiarbeid drar ut i tid

Reparasjonene av Heimdalsvegen tar lengre tid enn planlagt.

Deler av Heimdalsvegen har bare ett felt for toveis trafikk.  Foto: TERJE SVAAN

Saken oppdateres.

Arbeidet med å rette opp skadene på fylkesvei 900 gjennom Heimdal drar ut i tid. Skadeomfanget på vegen var større enn det Statens vegvesen antok.

Rørarbeid forårsaket skader

Om lag 150 meter av veien fra Heimdal ned mot rundkjøringen ved Kattemsskogen er gravd opp. All masse i én meters dybde er skiftet ut, som følge av at det gamle dreneringslaget ble ødelagt da kommunen trakk kloakkrør under veien. Bentonittleire ble brukt til å smøre borkrona under rørleggingen. Leira ble presset opp i bærelaget under veibanen, noe som førte til store teleskader med humper og hull i asfalten.

Les også: Bilbergere måtte berge kjemperør

- Omfanget var større enn det vi så for oss. Skadene gjorde at vi måtte bytte ut mer masse enn antatt, sier Roar Dypvik, byggeleder i Statens vegvesen.

Samtidig er det avdekket skader på veien like nord for jernbanebrua i Bjørndalen. Reparasjonene her vil imidlertid pågå på nattetid, slik at bilistene skal bli minst mulig berørt.

Les også: Hvis det låser seg har vi et problem

Ny asfalt

Heimdalsvegen benyttes som omkjøringsrute når E6 er stengt, noe som har skjedd to ganger siden reparasjonsarbeidet tok til i starten på juli. At deler av Heimdalsvegen har ett felt som er lysregulert for toveistrafikk skaper utfordringer. Sist mandag var det lange køer gjennom Heimdal da E6 ble stengt som følge av trafikkuhell. Nå håper byggelederen i Statens vegvesen at arbeidet skal være ferdig i løpet av neste uke. Så fort asfaltarbeidene er ferdige vil veien åpnes for toveis trafikk.

Stengt E6 ga lange køer gjennom Heimdal sist mandag. 
        
            (Foto: TERJE SVAAN)

Stengt E6 ga lange køer gjennom Heimdal sist mandag.  Foto: TERJE SVAAN

På forsiden nå