- En veldig tøff tid for staben og for direktøren

Kommunaldirektør Gunn Røstad går av på dagen.

Orienterte formannskapet: - Jeg håper det blir en verdig slutt for en kommunaldirektør som nå tar ansvar, sa rådmannen til politikerne i formannskapet.  

Saken oppdateres.

Tidlig onsdag morgen hadde rådmann Morten Wolden først et møte med staben i oppvekst- og utdanning. Så dro han direkte til et orienteringsmøte i formannskapet hvor han fortalte politikerne om hva som har skjedd:

- Gunn Røstad fratrer fra og med i dag. Hun tar ut avspasering og ferie og kommer ikke tilbake. Det er en uke siden hun ba om å få fratre, men vi har brukt litt tid på å få på plass omorganiseringen, sa Wolden til politikerne.

- Jeg hadde et møte med staben i oppvekst og utdanning for fem minutter siden. De tar dette tungt. Det har vært en tøff tid for staben og for direktøren, fortalte Wolden.

LES OGSÅ: Vurderer «mulige tiltak» overfor oppvekstdirektøren

Ønsker verdig slutt

Han viste deretter til rapportene som Adresseavisen har omtalt, i kjølvannet av at flere har varslet om kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet under kommunaldirektøren. I etterkant av varslingene undersøkte Visma saken. Rapporten fra firmaet konkluderer med at «klagerne har blitt eksponert for en arbeidsmiljøsituasjon hvor deres integritet og verdighet ikke har blitt ivaretatt.»

LES OGSÅ: Elever er ikke tjent med slik uro

- Jeg har tatt selvkritikk på vegne av organisasjonen etter denne saken, og vi iverksetter tiltak for å sørge for at vi igjen opptrer som et team, sa Wolden.

- Det viktige nå er at de som bruker våre tjenester, ikke skal påvirkes av dette. Og så håper jeg det blir en verdig slutt for en kommunaldirektør som nå tar ansvar. Det har skjedd positive ting innen skoleområdet. Det er viktig å også fokusere på de positive tingene, ikke bare grave seg ned i det som ikke fungerer, sa Wolden.

Han la vekt på at de nå vill bruke situasjonen som en mulighet til å forbedre organisasjonen.

- Er det på grunn av varslingssaken at Røstad fratrer?

- Det må du nesten spørre kommunaldirektøren om. Jeg har fått inntrykk av at det dreier seg om den totale situasjonen. Utfordringene i staben ligger der, det legger vi ikke skjul på, sier Wolden.

Haster med utlysning

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) sa til resten av formannskapet etter orienteringen:

- Jeg har sagt til Gunn (Røstad, journ.anm.) at hun har gjort viktige grep i organisasjonen. Det vi bygger videre på, er sterkere enn før, sa Opoku.

Jon Gunnes (V) sa han var enig i at man må tenke positivt og fremtidsrettet nå. Han stilte spørsmål rundt videre utlysning av stillingen som kommunaldirektør for oppvekst og utdanning. Det vil bli opprett tre nye stillinger som kommunalsjefer under direktøren. Disse skal lyses ut samtidig som direktørstillingen. Wolden argumenterte rundt hvorfor man lyser ut stillingene samtidig, og ikke først ansetter en direktør, som så igjen kan velge sine kommunalsjefer:

- Vi må få på plass en slagkraftig løsning så fort som mulig, sa Wolden.

- Fornuftig

Berit Tiller (H) sier også:

- Vi må nå komme raskt i gang med prosessen for å få på plass en ny kommunaldirektør. Vi har store utfordringer fremover blant annet å sikre kvalitet i skolen og få ned sykefraværet inne oppvekstsektoren, sier Tiller.

Komitéleder Eirik Schrøder (Ap) i oppvekstkomiteen mener det er fornuftig at Røstad slutter.

-  Det er fornuftig å fratre når ting er blitt som det er blitt. Nå kan bli ro i rekkene, og vi kan begynne å se fremover, sier han.

Han påpeker at Røstad har gjort en god jobb med å følge opp politiske vedtak. Samtidig ser han veldig frem til at staben styrkes med tre kommunalsjefer under den nye direktøren.

- Det er akkurat det vi ønsker, og det blir mer nærhet til organisasjonen. Spennende, sier han.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG):  - Jeg har sagt til Gunn (Røstad, journ.anm.) at hun har gjort viktige grep i organisasjonen. Det vi bygger videre på, er sterkere enn før, sa Opoku. 

Varaordfører Hilde Opoku (MDG): - Jeg har sagt til Gunn (Røstad, journ.anm.) at hun har gjort viktige grep i organisasjonen. Det vi bygger videre på, er sterkere enn før, sa Opoku. 

På forsiden nå