Palestinakomiteen får ikke stå på stand på Gløshaugen

NTNU sier nei til en søknad fra Palestinakomiteen om å stå på stand på Gløshaugen. Komiteen vil argumentere for hvorfor NTNU ikke bør samarbeide med Israel.

Fikk nei fra NTNU: Peder Martin Lysestøl og Palestinakomiteen får ikke stå på stand på Gløshaugen for å argumentere for hvorfor ikke NTNU bør samarbeide med Israel. 

Saken oppdateres.

NTNU argumenterer med at Palestinakomiteens stand er for politisk. Det er NTNU Byggsikring som har svart på søknaden om stand på Gløshaugen. Nå kan NTNU endre reglene slik at det kan bli mulig for Palestinakomiteen å stå på stand likevel.

Mangeårig palestinaaktivist og pensjonert førstelektor ved Høgskolen i Trøndelag (nå NTNU), Peder Martin Lysestøl, stiller i Universitetsavisa spørsmål ved om NTNU frykter åpen debatt. I et innlegg skriver han at det er viktig at studenter og ansatte blir kjent med palestinakomiteens argumenter for hvorfor NTNU ikke bør samarbeide med Israel.

Palestinakomiteen har bedt NTNU om ikke å inngå avtaler med den israelske regjeringen.

Lysestøl har tidligere sammenlignet Israel med Sør-Afrika

Nei til politiske handlinger

«Dette synet ønsket vi også å fremme ved å arrangere stand på Gløshaugen», skriver Lysestøl. Men det fikk ikke komiteen lov til:

«Politiske handlinger er ikke noe som skal formidles på stand her på Gløshaugen uten når det er valgår» heter det i svaret fra NTNU.

LES OGSÅ: Forskningssamarbeid med Israel skaper reaksjoner

Overrasket over nei

Per Martin Lysestøl skriver at komiteen ble svært overrasket over svaret. «Vi trodde nettopp åpen debatt var et kjennetegn ved vestlige universiteter og demokratier og at å hindre åpen debatt var i tråd med de verste tradisjoner fra diktaturstater. Vi håper NTNU vil bidra til en åpen debatt om dette omstridte spørsmålet og tillate fri meningsutveksling på universitetets område.»

I innlegget sitt viser han til at Israel nylig har gjort store gassfunn i Middelhavet, men at landet har problemer med å utnytte gassen fordi landet mangler avansert petroleumskompetanse.

NTNU del av delegasjon til Israel

«Det vil derfor ha stor strategisk betydning for Israel å få hjelp av norske spesialister til å bygge opp denne kompetansen. Og det er her NTNU kommer inn. NTNU skal delta med fagfolk i energiminister Tord Liens delegasjon til Israel midt i september med sikte på å tilby NTNUs ekspertise.»

Dette er Palestinakomiteen og Peder Martin Lysestøl motstandere av og ønsker altså å stå på stand for å argumentere mot samarbeid med Israel.

Kontroversielt

- Israel har funnet gass i Middelhavet mellom Haifa og Kypros. Men internasjonale operatører ønsker ikke å ta jobben med å utvinne gassen fordi det er så kontroversielt, sier Lysestøl. Han viser til at gassforekomsten ligger i grenseområdet mellom Egypt, Libanon, Kypros og Syria og at grensene ikke er avklart. Samtidig reagerer Lysestøl også på at Israel har funnet olje på Vestbredden, i et område han mener går inn på palestinsk land.

- Når Israel ikke får internasjonale operatører til å ta på seg utvinning av olje og gass, ønsker de å gjøre det selv. Da trenger de kompetanse til det, og det kan Norge og NTNU hjelpe Israel med.

LES OGSÅ INNLEGGET: NTNU bør ikke dra til Israel for å drøfte oljeutvinning

NTNU: - Ser på regelverket på nytt

Mandag sier NTNUs kommunikasjonsrådgiver Stein Mortensholm at dette har slått uheldig ut for en aktør som ønsker å reise en debatt som er viktig for demokratiet ved NTNU. Derfor skal NTNU se på regelverket på nytt.

- NTNU byggsikring som har behandlet søknaden, har gjort alt etter regelverket, sier Mortensholm.

- Eksterne aktører får bare leie NTNUs arealer for det som har med NTNUs kjernevirksomhet å gjøre. Men nå vil Palestinakomiteen ytre seg om NTNU og det gjør at vi skal se på regelverket på nytt, sier Stein Mortensholm.

Mortensholm sier at bakrgunnen for det strenge regelverket er at det er veldig stor pågang av eksterne som vil stå på stand, særlig nå ved semesterstart. Han understreker at dette gjelder alle eksterne aktører og ikke palestinakomiteen spesielt.

- Men hadde Palestinakomiteen hatt en avdeling ved NTNU, hadde de selvsagt fått lov til å stå på stand.

På forsiden nå