Vil kalle inn til infomøte

Styreleder i Trondheim Spektrum varsler informasjonsmøte om den planlagte storhallen.

  Foto: Terje Visnes, adressa

Saken oppdateres.

Nå jobber prosjektleder for «Nye Nidarøhallen», Kjell Håvard Nilsen hos Optiman, med innspillene som er kommet på reguleringsplanen.

- Vi har fått inn mange høringsuttalelser. De kommer fra velforeningen og enkelthusstander i tillegg til offentlige instanser. Til sammen er det over tredve stykker, anslår Nilsen som beskriver engasjementet som mer enn normalt.

Det endelige plangrunnlaget skal legges fram for byggekomiteen i løpet av oktober. Det jobbes med justeringer av grunnlaget med bakgrunn i mottatt innspill, blant annet på trafikkanalysene.

- Min jobb er å arbeide fram forslaget og gjennomføre prosjektet på vegne av Trondheim Spektrum AS - som igjen har en bestilling fra formannskapet, sier Nilsen.

Forholder seg til mandatet

Kåre Ytre-Eide er styreleder i Trondheim Spektrum og leder av byggekomiteen. Han tar gjerne diskusjonen om hvordan nye Spektrum skal se ut og vil legge til rette for at innspill blir hørt, men minner først om oppdraget som er blitt stridens kjerne:

- Vi forholder oss til mandatet som er gitt oss av formannskapet i vedtaket 15.12.2015. Vi har fått en bestilling på fire fullverdige spilleflater for håndball - der to av dem er erstatning for de to som rives, samt spesifikke krav om publikumskapasitet ved konserter og store idrettsarrangement, sier Ytre-Eide.

Den videre veien blir slik:

- Byggekomiteen har møter hver måned, neste møte er 7. september. Så kommer vi til å kalle inn til informasjonsmøte senere i høst, sier han.

Der har byggekomiteen ett mål.

- Vi vil vise bygget så riktig som mulig, sier prosjektleder Nilsen og forteller at bygget skal presenteres visuelt ved hjelp av dronebilder og nøyaktige koordinater.

- Da vil vi få bilde fra samme ståsted både av dagens og den framtidige situasjonen, sier han.

Les også: - Bruker utdaterte tall og misvisende argumentasjon

- Motstanden fortsetter

Organisasjonssjefen i Sør-Trøndelag idrettskrets, Kjell Bjarne Helland etterlyser fakta i storhalldebatten.

- Det var politisk enighet om dette så sent som i mai, sier organisasjonssjefen.

Les også: - Et uopprettelig overgrep mot kulturbyen Trondheim

Selv om tegningene av storhallen vil bli justert framover, tror ikke Helland motstanden mot bygget vil stilne.

- Vi får ta med oss at stort sett ingen vil ha idrettsanlegg som nabo uansett. Det gjelder ballbinger i bydelene også det, sier Helland.

Les også: Mener storhallen er godt utredet

Han mener at mange av motstanderne av storhallprosjektet ikke tar hensyn til at Trondheim Spektrum faktisk eksisterer per i dag.

- Det er et stort anlegg i dag, et av Nord-Europas største, påpeker Helland som husker lokaliseringsdebatten om storhallen fra da han begynte som organisasjonssjef i 2010.

Siden har han vært på flere brukermøter som en av idrettens representanter når storhall har vært tema. Brattøra. Granåsen. Sorgenfri. Sluppen. Øya. Leangen.

Skal vise fram Trondheim

- Hvordan var disse prosessene?

- Ser at noen hevder at prosessene ikke har vært de beste. Prosesser kan som regel alltid bli bedre, men idretten har ikke mulighet til å drive fram disse. Det ble slått fast at både Brattøra og Leangen var for dyre. Vi er blitt forelagt kun ett alternativ, vi. Det er Trondheim Spektrum, sier Helland.

Les også: Derfor finnes det ingen reelle alternativer til Øya

Prosjektleder Kjell Håvard Nilsen regner ikke med at det nye bygget vil begeistre alle når det endelige vedtaket etter planen skal fattes før jul.

- Det skal bli et arrangementsbygg som skal vise fram Trondheim. Når det gjelder hvor mye det skal gli inn i omgivelsene eller skille seg ut, går det an å debattere i alle retninger. Det er et spennende prosjekt – et kinderegg – og da må vi bygge det slik at blir så attraktivt at det blir brukt til mer enn håndball-EM i 2020. Vi har messer, konferanser, konserter og mesterskapskamper, i tillegg til hallflater for breddeidretten, sier Nilsen.

Kåre Ytre-Eide er styreleder i Trondheim Spektrum og leder av byggekomiteen. Han tar gjerne diskusjonen om hvordan nye Spektrum skal se ut og vil legge til rette for at innspill blir hørt. 
        
            (Foto: Kjell A. Olsen)

Kåre Ytre-Eide er styreleder i Trondheim Spektrum og leder av byggekomiteen. Han tar gjerne diskusjonen om hvordan nye Spektrum skal se ut og vil legge til rette for at innspill blir hørt.  Foto: Kjell A. Olsen

 
På forsiden nå