- Fraværet er betydelig mindre

Rektorer ved videregående skoler i Trondheim merker at flere elever er til stede etter at de nye fraværsreglene ble innført.

Rektor Geir Vikan ved Byåsen videregående skole mener det er viktig at de nye fraværsreglene tolkes likt. 

Saken oppdateres.

De nye fraværsreglene for videregående skole har skapt mye debatt. Elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag, risikerer å ikke få standpunktkarakter i faget. De nye fraværsreglene i videregående trådte i kraft dette skoleåret, og hensikten er å hindre skulk.

- Unngå stryk

Rektor Geir Vikan ved Byåsen videregående skole ser allerede nå effekten av de nye fraværsreglene.

- Fraværet er betydelig mindre. Det er positivt med mindre fravær fordi det gjør at det er større sjanse for å få flere gjennom skolegangen. Det er viktig at elevene er på skolen for å unngå frafall og stryk, sier Vikan.

- Samtidig ser vi at det skaper problemer for enkeltelever som ikke er så flinke til å passe på fraværet, fortsetter han.

LES OGSÅ: Avbestiller timer ved kjøreskolene

- Viktig at reglene tolkes likt

Likevel er hans oppfatning at de fleste elevene er flinke til å passe på hvor mye fravær de har.

- Det er viktig at man passer på fraværet og skaffer seg legeerklæring hvis man står i fare for å nærme seg grensen. Men det er ikke nødvendig med legeerklæring den første dagen man er borte. Det er snakk om ti prosent fravær før man mister standpunktkarakteren, påpeker Vikan.

Han mener den største utfordringen nå er at reglene skal praktiseres likt mellom de forskjellige skolene og fylkene.

- Det er viktig at reglene tolkes likt. Vi har hatt mulighet til å sjekke om vi tolker reglene riktig, sier Vikan.

LES OGSÅ: Krever legeattest når elever er ofte syke

LES OGSÅ: Forsker på drop-outs

Noen utfordringer

Rektor ved Charlottenlund videregående skole, Nina Hoseth, har også merket at det er bedre oppmøte på skolen.

- Det er bra, men det er for tidlig å si om hvordan det blir fremover, sier Hoseth.

Likevel er det noen utfordringer med de nye fraværsreglene.

- Det er stressende å forholde seg til for noen av elevene og det kan være krevende å administrere. Spesielt i små fag, med bare to timer i uka, blir det sendt ut varsler nesten med en gang, sier Hoseth.

Fraværsregler i videregående
  • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering eller standupnktkarakter i faget.
  • Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.
  • Hvis en elev har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær, kan rektor likevel bestemme at en elev kan få karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag.
  • Eleven skal få varsel om at han eller hun står i fare for ikke å få karakter.
  • Gyldige grunner for å være borte fra skolen, er helse- og velferdsgrunner, arbeids som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider for medlemmer som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.
  • Kilde: Utdanningsdirektoratet/ Kunnskapsdepartementet
På forsiden nå