NTNU dropper kompetansebanken

Kompetansebanken skulle bli et internt bemanningsbyrå i NTNU. Det førte til heftig kritikk fra ansatte.

Saken oppdateres.

- Dette er jeg veldig, veldig glad for, sier Kjersti Møller. Hun representerer de ansatte i NTNUs styre og er fornøyd med at NTNU dropper planene om en kompetansebank for ansatte som mister arbeidsoppgavene sine i forbindelse med fusjonen.

Fusjonen mellom høyskolene i Gjøvik, Ålesund, Sør-Trøndelag og NTNU har ført til at det blir overtallig ansatte i administrasjonen i nye NTNU. Disse skulle overføres til Kompetansebanken. Det skulle bli en egen enhet med en egen leder for de administrativt ansatte som 1. desember i år ikke hadde fått arbeidsoppgaver i den nye organisasjonen til NTNU.

Redsel for stigmatisering

- Vi har sett at det har ført til mye bekymring og redsel for stigmatisering, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby. Hun forteller at det har vært diskutert med tillitsvalgte, i styret og med verneombudene.

- Derfor har vi valgt å retenke og dropper kompetansebank som et verktøy for å finne nye arbeidsoppgaver til ansatte.

Munkeby understreker at det er regjeringens såkalte avbyråkratiseringskutt og krav om effektivisering i alle statlige institusjoner som medfører kutt i budsjettene.

Universitetsavisa skriver at meldingen om at Kompetansebanken blir skrinlagt, ble lagt ut på NTNUs intranett «Innsida» tirsdag morgen.

LES OGSÅ: Helse må ta en stor del av kuttene

Frykten for Kompetansebanken

- Jeg var ikke kjent med det før jeg leste det på Innsida, sier Kjersti Møller. Hun gir beslutningen om å skrinlegge Kompetansebanken terningkast seks.

- Frykten for å havne i Kompetansebanken har vært stor blant de administrativt ansatte, forteller Møller.

- Det ville vært stigmatiserende å bli plassert i en avdeling med andre som også var blitt overtallige, sier hun. Kjersti Møller tror tanken var god, men mener den manglet strategisk retning.

LES OGSÅ: Terningkast 4 og 5 for NTNU-fusjonen

- Bedre oppfølging nå

- Det ville ikke vært bra å plukke ut enkeltmedarbeidere og putte dem sammen med en leder som ikke kjenner kompetansen deres.  Nå regner jeg med at de som blir overtallige, får en bedre oppfølging.

Nå blir alle NTNU-ansatte i sin gamle avdeling til 1. april 2017. Målet er at de som blir overtallige på grunn av fusjonen, skal ha fått nye stillinger innen neste sommer.

Organisasjonsdirektøren sier at målet er å sørge for at alle medarbeidere som midlertidig blir uten arbeidsoppgaver, forblir motiverte medarbeidere. Hun regner også med at NTNU unngår oppsigelser.

- Dette skal vi klare med naturlig avgang.

LES OGSÅ: Fire millioner kroner ekstra til Studentsamskipnadene

Innplasseringsteam

Ansatte som mister arbeidsoppgavene sine på grunn av fusjonen, skal ifølge Universitetsavisa identifiseres så tidlig som mulig. De vil få tilbud om omstillingssamtale, og det skal aktivt letes etter jobb til dem.

Et eget innplasseringsteam skal hjelpe til med å finne arbeidsmuligheter andre steder i organisasjonen til NTNU. 

- Vi føler at ledelsen har tatt innover seg kritikken om at Kompetansebanken ikke ville fungere som planlagt, sier hovedtillitsvalgt i Tekna, Øystein Risa til «Innsida».

NTNU skal fortsatt kutte ti prosent av lønnsbudsjettet de to neste årene. Det betyr at rundt 100 administrativt ansatte blir overflødige. Det er likevel færre enn de som normalt vil slutte i administrasjonen i samme periode. Totalt har NTNU 2500 ansatte i administrasjonen.


LES OGSÅ: Bovim vil bli rektor på nytt

Organisasjonsdirektør Ida Munkeb, NTNU 

Organisasjonsdirektør Ida Munkeb, NTNU 

På forsiden nå