Debatten om ny storhall på Øya:

Skal gå ekstra runde med risikoanalysen

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag en uavhengig kontroll av risikoanalysen gjort i forbindelse med ny storhall på Øya.

Enige politikere: Det var Høyres Ingrid Skjøtskift som foreslo den ekstra kontrollen, men Arbeiderpartiets Geir Waage var raskt ute med støtte. 

Saken oppdateres.

Det var Høyres Ingrid Skjøtskift som fremmet forslaget rundt risikoanalysen, den såkalte ROS-analysen.

Arbeiderpartiets Geir Waage tok ordet for å støtte Høyres initiativ:

- Ingen saker fortjener at det knyttes usikkerhet rundt, og her har det vært mye støy. Jeg tror det vil stå seg med en tredjeparts kontroll av ROS-analysen, sa kommunalråd Waage til formannskapet.

Les alle sakenen om storhalldebatten her.

Enstemmig vedtak

Deretter ble forslaget banket gjennom enstemmig. I utgangspunktet foreslo Skjøtskift tredjepartskontroll både av trafikkanalysen og av ROS-analysen.

- Gjennom høringsprosessen er det avdekket svakheter, mangler og feil i trafikk- og ROS-analyse. Så langt har dette ført til at ROS-analysen er korrigert en gang, men spørsmål om evakuering og beredskap står fremdeles ubesvart, sa Skjøtskift under formannskapsmøtet.

Hun viste til at flere instanser i høringsrunden har uttrykt seg kritisk til sårbarheten på Nidarø med hensyn til trafikk, evakuering og utrykning.

Les også: Avdekket flere feil i risikorapporten om Trondheim Spektrum

Også trafikk skal analyseres

Rådmannen, ved kommunaldirektør for økonomi og finans er Olaf Løberg, svarte på Skjøtskifts spørsmål.

- Det blir en tredjepartskontroll av trafikkanalysen, sa Løberg.

- Det er jeg veldig glad for. Men jeg kan ønske meg det også for risikoanalysen, svarte Skjøtskift etter rådmannens redegjørelse.

Og hun fikk det som hun ville, siden et samlet formannskap stilte seg bak hennes forslag.

Prosjektleder i Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen, har tidligere sagt til Adresseavisen at han ikke er fremmed for en uavhengig tredjeparts kontroll av ROS-analysen.

LES OGSÅ: De mener storhallen er godt nok utredet

Les også: Spektrum blir 28 meter høyt

På forsiden nå