Lege dømt til fem års fengsel for pasientovergrep

Den tidligere fastlegen dømmes til fem års fengsel for overgrep mot fem pasienter og mishandling av sin tidligere samboer. Han anket dommen på stedet.

Leste dommen: Tingrettsdommer Magnhild Børsting Røe (i midten) var rettens administrator under straffesaken, og leste fredag formiddag opp dommen mot legen. Her sammen med meddommerne Ella Trøan Qvam og Audun Bakk.   Foto: Pål E. Solberg

- Retten finner det bevist at tiltalte bevisst og grovt har utnyttet sin stilling som lege for å oppnå seksuell omgang med de fornærmede, mens disse på sin side i praksis var ute av stand til å gjøre motstand i og med at de satt i en gynekologstol.