Trondheim får talentsenter i realfag

Regjeringen skal dyrke de beste elevene i matematikk, naturfag og teknologi. I høst åpner talentsenter i fire norske byer.

Samler unge talenter: Vitensenteret i Trondheim blir ett av fire talentsenter for ekstremt dyktige realfagselever i ungdomsskolen og videregående skole.  Foto: Frank Lervik

Saken oppdateres.

I høst åpner talentsentre for realfag i de fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I Trondheim blir det nye senteret lagt til vitensenteret.

- Dette blir et nytt og spennende tilbud til elever med stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. Talentsentrene er et prøveprosjekt i perioden 2016 til 2019.

På Vitensenteret i Trondheim ble de kjempeglade da de fikk vite at de får ett av fire slike talentsenter.

- Det er en anerkjennelse av Vitensenteret som en faginstitusjon. Dette viser litt av styrken av å være et vitensenter i en universitetsby med mulighet til å koble til andre fagmiljø, sa direktør Arnfinn Stendahl Rokne til adressa.no.


LES OGSÅ: Mer realfag på timeplanen på barneskolen

Ungdomsskole og videregående

Dette skal være et tilbud til elever som er spesielt flinke og interessert i realfag. Et av hovedmålene i den nasjonale realfagsstrategien «Tett på realfag 2016-2019» er at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i matematikk og naturfag, skriver kunnskapsdepartementet i pressemeldingen. Talentsentrene vil i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn og elever som går de to første årene på videregående skole.

- Mye av velstanden vi nyter godt av i Norge i dag er basert på realfag, og omstillingen vi må gjennom krever mer realfagskompetanse. Da må vi gi et tilbud til de elevene som presterer på høyt nivå – og til de som har potensial for å prestere på høyt nivå innen realfagene, sier kunnskapsministeren som regner med at de flinke realfagselevene får utvikle kunnskapene sine sammen med andre.

LES OGSÅ: Vitenskapsstjerner som vil nå ut til folk

Kan bli ensomme

- Høyt presterende elever kan fort bli ensomme på egen skole, ved talentsentrene får de møte andre elever med stor interesse for realfag.

I begynnelsen vil de fire regionale talentsentrene ta opp elever som ligger i nærheten. Når utprøvingen av talentsentrene er kommet godt i gang, vil de utvide virksomheten til også å gi et tilbud til andre høyt presterende elever i regionen. Utdanningsdirektoratet vil vurdere om det skal opprettes flere talentsentre fra neste skoleår, heter det i pressemeldingen.

- Kunnskap og teknologi er det vi skal leve av i fremtiden, og målet er at Norge kan hevde seg i verdenstoppen innen områder som miljøvennlig teknologi. Derfor satser regjeringen mer på realfag i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

LES OGSÅ: - Forelesning er ikke den beste måten å lære på

Samler de beste: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppretter talentsenter for de mest interesserte i realfag. Her er han på Dragvoll. 
    
      (Foto: Morten Antonsen)

Samler de beste: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppretter talentsenter for de mest interesserte i realfag. Her er han på Dragvoll.  Foto: Morten Antonsen

Nye realfagstiltak
 • Én ekstra time i naturfag i barnetrinnet
 • Koding som valgfag i ungdiomstrinnet
 • Fordypning i matematikk blir alternativ til 2. fremmedspråk og arbeidslivsfag i ungdomstrinnet.
 • Talentsentre i realfag åpner i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen.
 • 11 nye realfagskommuner. Totalt er det nå 45 realfagskommuner i hele landet.
 • Nasjonalt realfagsbarometer: resultateter fra nasjonale prøver og karakterer fra grunnskole og videregående skole blir samlet på et sted.
 • Kilde: kunnskapsdepartementet
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå