Formannskapet:

Her er Ottervik og Opokus første fellesforslag

Ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Rita Ottervik og Hilde Opoku lanserte fellesforslag. 

Saken oppdateres.

Ett år tok det før ordfører Rita Ottervik og varaordfører Hilde Opoku fremmet et felles forslag til formannskapet i Trondheim. I tirsdagens møte fikk toppene gjennomslag for forslaget om å bruke 200.000 kroner til fornybarsatsing i byen. Dermed er det i alle fall noe de to politikertoppene i Trondheim kan enes om, selv om det har blåst relativt friskt mellom duoen den siste tiden. Nå skal det sies at partiene deres selvfølgelig har lansert forslag sammen tidligere.

Viktig vedtak

I vedtaket heter det at pengene skal brukes til arbeid med etablering av nettverk og utredning av evt. Arenasøknad for å styrke og utvikle en solid næringsklynge knyttet til fornybarsektoren i Trondheim.

- Et viktig vedtak, fastlo duoen etter møtet.

Pengene skal tas fra formannskapets tilleggsbevilgningskonto.

Les også: Ottervik ga Opoku oljenekt

LES OGSÅ: Rita Otterviks allierte truer med brudd på grunn av Gråkallen

Leverer internasjonale løsninger

Bakgrunnen for vedtaket er følgende: «Trondheim har et stort antall bedrifter som arbeider og satser innenfor fornybarområdet og vi har viktige forsknings og utviklingsmiljø innen samme området. Næringslivet selv har tatt initiativ til kontakt imellom seg, FOU-miljøene og lokale myndigheter, og viser fram et stort mangfold av bedrifter og prosjekter. Trondheim har som mål å være pådriver for at regionen leverer internasjonalt ledende løsninger for klima og miljø. Grunnlaget og mulighetene til å bidra til å skape nye arbeidsplasser innen bærekraftige og framtidsretta virksomhet i vår region er stor. Her ligger det også et stort potensial som kommunen også kan bidra til å utløse. I august inviterte Einar Iansen til en samling for å diskutere hva vi har og hva vi kan vokse på i framtida. Mange engasjerte private og offentlige aktører deltok. Dette er et nettverk som bør utvikles og brukes til å forsterke den utviklinga som er i gang. Muligheten for Arenaprogram for å styrke sektoren kan være en mulighet for dette området. For å se på muligheten for samspill og utvikling bør kommunen ta initiativ til å vurdere mulighetene i samråd med næringslivet, FOU-miljøene, fylkeskommune og virkemiddelaktørene. På denne bakgrunn bør kommunen sette av ressurser og utfordre næringslivet til å bidra for å se på og videreutvikle mulighetene i fellesskap.»


Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå