Trondheim får tre mill. til byutvikling

- Vi styrker byenes arbeid med å utvikle bærekraftige og attraktive byområder, sier kommunalminister Jan Tore Sanner, og åpner for ytterligere midler neste år.

Lyser opp: Gjennom prosjektet «En blå tråd» var studenter ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, med på å lyssette bryggerekken i fjor høst. 

Saken oppdateres.

Det var i vår Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyste ut inntil 14 millioner kroner som tilskudd til bolig-, areal- og transportplanlegging for en bærekraftig og attraktiv byutvikling i Norges fire største byer.

KRONIKK: Tafatt arkitektur

Framtidsrettet

Tirsdag kom beskjeden om at Trondheim får 2,850 millioner kroner i 2016 til prosjektet «Trondheim bylab».

- Trondheim er en by som jobber godt med byutvikling i sentrum. Disse midlene er en styrking av kommunens satsing på kunnskapsutvikling og nye smarte samarbeidsløsninger. Prosjektet skal gi mer kunnskap og bedre verktøy for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

SJEKK DENNE: Har du sett på flasken?

Oppdater deg på debatten rundt storbyhallen i Trondheim - her er alle sakene

Tre delprosjekter

Ifølge søknaden fra Trondheim kommune er det tre delprosjekter, såkalte arbeidsrom, midlene skal brukes på:

* En blå tråd tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna, med tilhørende kulturminner og kulturmiljø, byrom og natur, er for byen Trondheim. Hensikten med prosjektet er å finne metoder som ivaretar de eksisterende verdiene, og som videreutvikler byens kvaliteter. En blå tråd skal fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø, i områder som trenger revitalisering eller som er under transformasjon. Målet er å knytte byen og vannet tettere sammen.

* Gatelangs tar utgangspunkt i nullvekstmålet i Nasjonal transportplan (NTP) og i Miljøpakkens mål for transport i Trondheim. Prosjektene i arbeidsrommet tar for seg nye metoder for kunnskapsøkning og modeller for å nå nullvekstmålet. I nullvekstmålet inngår det at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med gange, sykkel og ulike typer kollektivtransport. Målet er å finne løsninger som kan imøtekomme transportveksten og framtidige behov.

* Kunnskapsaksen tar utgangspunkt i den fysiske aksen som rommer en stor del av forsknings og innovasjonsmiljøene i byen. Hensikten med arbeidsrommet er å skape en modell for å koordinere byutviklingsprosjekter og planarbeid mellom offentlige og private aktører i Kunnskapsaksen. Målet er å utvikle byplangrepet Kunnskapsaksen i riktig retning, samtidig som prosessene skaper kunnskap som kan overføres til andre deler av byen.

LES OGSÅ: Gode byer trenger spor av fortid

Mer i 2017?

Sanner vil ikke legge seg opp i kommunens byutvikling, men mener et samarbeid mellom kommune, forskningsmiljøer og privat næringsliv kan gi ny og smart byutvikling.

- Tre millioner utgjør nesten ikke mer enn tolv meter med nytt fortau. Kan Trondheim vente seg mer penger til prosjektet?

- Det er viktig å huske på at dette er et samarbeid mellom de store byene og staten for å få til en bærekraftig byutvikling. Vi har gitt midler for 2016, og åpner for nye satsinger i 2017, sier Sanner.

Her er hele Nidarødebatten. Over 90 innlegg: 77 nei, 11 ja og 4 tja.

På forsiden nå