Beboerne jubler - utbygger forbauset

Politikerne i Trondheim har snudd – ber om ny vurdering om adkomst til nye boliger på Bromstad Gård.

Vil ikke ha mer trafikk: Leder i velforeningen Bromstad selvbyggerfelt Lisbeth Schjelde står foran naboer og medlemmer i foreningen. De ønsker ikke mer trafikk gjennom Bromstadekra.  Foto: RICHARD SAGEN

Saken oppdateres.

- Vi forbauses over de sprikende signalene som kommunen nå gir.

Det skriver Ottar Vasseljen i en mail. Han er grunneier og en av fire søsken som har tatt et privat initiativ for utbygging av boliger på Bromstad Gård.

- Vi er kjempefornøyde med avgjørelsen. Nå er vi spente på hva den nye utredningen konkluderer med, sier Lisbeth K. Schjelde, styreleder i velforeningen Bromstad selvbyggerfelt.

I over ett år har hun og beboerne i Bromstadekra kjempet mot at adkomsten til 50 nye boliger på Bromstad gård skal gå gjennom deres boligfelt. De har selv kommet med flere alternative forslag, senest til bystyrerepresentantene før torsdagens møte, om å legge inn- og utkjøringen til de nye boligene rett ut i Bromstadvegen.

LES OGSÅ: - Må et barn ofres før politikerne forstår at dette er feil?

Bekymret

Ett av argumentene er at det er kun få meter fra Bromstad Gård til Bromstadvegen, mens det er cirka 600 meter til hovedveien med kjøring gjennom boligområdet.

Både i bygningsråd og i byutviklingskomiteen har beboerne møtt motstand, og det så ut til at reguleringsforslaget ble vedtatt i torsdagens bystyremøte.

FrPs Elin Marie Andreassen har lenge uttrykt sin bekymring for adkomst via Bromstadekra, og fikk, sammen med SV, hele AP-gruppa med seg på sitt forslag. Dermed sendes saken tilbake til administrasjonen hvor muligheten for adkomst til Bromstad Gård via Bromstadvegen utredes og sendes ut på ny høring.

Truer prosjektet

Det forstår Vasseljen lite av.

- Hvordan kan en planlegge en utbygging når bystyret stemmer mot det som byplankontoret har lagt som premiss? Premissen var at adkomst måtte skje fra Bromstadekra. Utkjørsel på en sterkt trafikkert Bromstadveg var uaktuelt av hensyn til trafikk, fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. Vi forbauses over de sprikende signalene som kommunen nå gir. Et godt fortettingsprosjekt med mange kvaliteter er kommet i skyggen av en debatt omkring adkomstløsninger med dyre trafikkløsninger som vil true prosjektets realisering, skriver han.

Vurdert nøye

Kommunalråd Geir Waage (Ap) sa i bystyret at dette er en sak som er vurdert nøye frem og tilbake i alle partier.

- Vi i Ap sa allerede i bygningsrådet at vi var høyest usikker på hva vi ønsket. Siden den gang har flere fra Ap vært på befaring i området, og sett på tilstanden som har sørget for en grundig diskusjon i vår gruppe. Når vi skal fortette i en by fortjener det en grundig debatt, og det er ingen tvil om at gjennomkjøring blir en forringelse av de som bor i Bromstadekra, sa Waage.

Dermed støttet han FrP og SV fellesforslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen for ny vurdering av adkomst fra Bromstadvegen.

Litt overrasket

Under avstemningen stemte Sp (2), Venstre (4), KrF (2) og fire av Høyres 14 representanter mot tilbakesendingsforslaget. Michael Momyr (H) uttalte at han mener det er en større ulykkesrisiko med inn- og utkjøring fra Bromstadvegen  enn gjennom Bromstadekra.

Schjelde innrømmer at hun ble litt overrasket over at politikerne snudde, og at forslaget til FrP og SV, fikk så stor støtte.

- Men flere av politikerne har vært her, og det er klart det har noe å si. Det er bedre å se med egne øyne, enn i et dokument. Vi oppfordrer også Statens Vegvesen til å ta en tur hit, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

 
På forsiden nå