NTNU kutter i administrasjonen – studentene frykter mindre hjelp

- Tjenestetilbudet til studentene blir rammet når NTNU skal kutte i administrasjonen, mener Studenttinget.

NTNU-kutt bekymrer: Nestleder i Studenttinget, Marte Øien, bruker helga for å hindre at kuttene fører til dårligere tilbud til studentene. 

Saken oppdateres.

Studentene ved NTNU har kastet seg inn i kampen for å beholde folkene på universitetet som jobber spesielt med tilrettelegging for studenter.

NTNU skal kutte ti prosent i administrasjonen. Det bekymrer studenttinget ved NTNU. De opplever at det har vært en lukket prosess i forkant av beslutningene om hvilke arbeidsoppgaver som skal kuttes.

- Forslaget innebærer store kutt på tjenestetilbudet til studentene, sier nestleder Marte Øien i Studenttinget.

LES OGSÅ: Uro rundt kutt i administrasjonen

Kutter ti prosent i administrasjonen

I et innlegg i Universitetsavisa skriver Øien: «Det er kutt i tilrettelegging for toppidrettsutøvere, samt karrieretilbud som stressmestring og studieveileding. Det vil ikke lenger kunne tilbys programtilpassede kurs for alle, og kvaliteten på veiledning vil variere fra fakultet til fakultet. I tillegg er det foreslått kutt i veiledning for utreisende studenter ved internasjonal seksjon.»

Styret har pålagt NTNU å kutte fem prosent i «administrativ kapasitet» på kort sikt, og ytterligere fem prosent over tre år. I praksis kan det bety at 150 stillinger skal bort i løpet av tre år. Totalt er det 1550 årsverk i administrasjonen det sammenslåtte NTNU. Det er sagt at ingen skal sies opp, men at innsparingene skal skje ved naturlig avgang. Årlig slutter nærmere 100 personer i NTNUs administrasjon.

LES OGSÅ: NTNU dropper kompetansebanken

- Dette er ikke effektivisering

- Slik saken står nå er dette et kutt i tilbud til studenter og ansatte ved NTNU, ikke en effektivisering av prosesser og rutiner. Det tydeligste bildet på dette er at antallet årsverk som kuttes i studenttjenester ved NTNU i Trondheim utgjør 21 prosent, mens kuttet i studieadministrasjon utgjør 3,7 prosent, mener Marte Øien

Studentpolitikerne mener administrasjonskuttene kan gå på studentvelferden løs. Nestleder i Studenttinget, Marte Øien, bruker helga for å hindre at kuttene fører til dårligere tilbud til studentene.

- Ifølge kunnskapsdepartementet skulle administrasjonskuttene gå på effektivisering, avbyråkratisering og digitalisering. Vi mener det er det motsatte som skjer, sier Øien.

- NTNU har for eksempel en stilling som jobber spesielt for å tilrettelegge for studenter som også er toppidrettsutøvere. Denne stillingen står i fare slik vi forstår det. Dette er bindeleddet mellom Olympiatoppen, RBK og andre toppidrettsorganisasjoner på den ene siden og NTNU og studentene på den andre.

LES OGSÅ: Stor motstand mot NTNU-kutt

Lukket prosess

Marte Øien har også inntrykk av at det kuttes i karriereveiledning og generell veiledning til studentene.

- Studentadministrasjonen har i dag tilbud om kurs i studieteknikk, presentasjonsteknikk, jobbsøking og CV-skriving for å nevne noe. Vi mener det er veldig viktig at alle NTNU-studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim får tilgang til slike tilbud. Det er også viktig for oss at det blir et likeverdig tilbud til alle studentene.

Hun mener det så langt har vært en lukket prosess om hvordan NTNU skal kutte i administrasjonen og slår fast at den samme kritikken kommer fra de ansatte. Nå håper hun at studentene blir hørt før styret tar den endelige beslutningen. Mandag behandler lokalt samarbeidsutvalg spørsmålet.

LES OGSÅ: Helse må ta en stor del av kuttene

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå