- Bør straffes med bøter i millionklassen

Norges Miljøvernforbund anmelder Trondheim kommune for brudd på tillatelsen om å rotenonbehandle vannene i Bymarka.

Saken oppdateres.

- Trondheim kommune setter i gang rotenonbehandling for å satse på ørret og utrydde andre arter i de sju vannene i Bymarka. Konsekvensen av dette er at artsmangfoldet blir varig svekket, sier Arne Roger Hansen, regionleder for Norges Miljøvernforbund.

Folk flest vil ikke merke så mye til det som skjer, men alle som fisker i disse vannene vil bli berørt fordi det kun blir ørret å få etter rotenonbehandlingen, ifølge Hansen.

Arter forsvinner

- Å forringe artsmangfoldet og drepe arter som har rett til å være i disse vannene er straffbart i seg selv. Vi mener også det er begått saksbehandlingsfeil her ved at de ikke har gitt riktige opplysninger, men søker på falskt grunnlag. De har søkt om å få bukt med Mort, men de tar mer enn bare den. Også Gjedde og 3 pigget stingsild vil bli utryddet, sier regionlederen. Han kaller det artsfascisme når man prioriterer en art, mens andre arter utryddes, og at dette ikke hører hjemme i en god miljøby.

- Vi mener Trondheim kommune bryter naturmangfoldsloven og paragrafen som omhandler føre var-prinsippet. Her er det snakk om å utrydde flere arter for alltid. Vi mener også at kommunen ikke har fulgt retningslinjene for å gjøre dette, og at de ikke har gitt riktige opplysninger til Miljødirektoratet.

Her kan du lese kommentaren «Er det naturvern å helle gift i naturen?»

Søkte om midlertidig svekkelse

Trondheim kommune har i sin søknad til Miljødirektoratet bedt om tillatelse til en midlertidig svekkelse av vannkvaliteten i vannene som rotenonbehandles.

- Vi mener kommunen bør straffes med bøter i millionklassen for dette og at de får en skikkelig smekk for framgangsmåten. Trondheim bystyre er ført bak lyset her fordi resultatet blir en varig svekkelse, mener Hansen.

Prosjektansvarlig for rotenonbehandlingen er Anne Kristine Misund som er teknisk sjef i Trondheim kommune. Hun ønsker å sammenligne søknaden de sendte med hva som står i tillatelsen fra Miljødirektoratet før hun kan ta stilling til anmeldelsen.

Fulgte tilltaelsen

- Hensikten med rotenonbehandlingen har vært å beskytte drikkevannet vårt. Vi tar anmeldelsen til orientering, nå er det opp til politiet å vurdere videre oppfølging av dette, sier Misund.

På forsiden nå