Folk:

Best for kvinner gjennom 70 år

Trondheim soroptimistklubb feiret nylig 70 år.

Saken oppdateres.

Klubben er en serviceorganisasjon for yrkesaktive kvinner som ble startet i 1946.

Den gangen var det stort behov for hele samfunnet å delta i gjenoppbyggingen etter andre verdenskrig.

– Krigen hadde ført til isolasjon og sterkt behov for kontakt - kontakt med kvinner fra andre yrker og kontakt med kvinner i andre land. Trondheim soroptimistklubb tok aktivt del i dette arbeidet, forteller Mari Elin Øksendal.

Fritt oversatt betyr soroptimist «best for kvinner», og er utledet av de latinske ordene soror som betyr «søster» og optima som betyr «best».

Hver uke skriver vi saker om interessante og engasjerte mennesker i Adresseavisens Folk-spalte. Les flere intervjuer her.

Vil bedre liv

SI Trondheim er en del av en verdensomspennende organisasjon med ca 80 000 medlemmer verden rundt.

– Til felles har alle kvinnene at de ønsker å bidra til en bedre livssituasjonen for kvinner og jenter, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjøres først og fremst gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid, sier Øksendal.

Menneskerettigheter for alle, likestilling, myndiggjøring av kvinner og høy etisk standard er viktige elementer i arbeidet.

Aktive medlemmer: Mari Elin Øksendal og Eldbjørg Schei er med i Trondheim soroptimistklubb. 

 

Støttespiller

Trondheim soroptimistklubb har gjennom 70 års virke bidratt til å støtte prosjekter i inn- og utland. Blant prosjektene de har støttet nevner Øksendal familierådgivningskontoret i Trondheim, Sanitetsforeningens forpleietilbud for eldre, Krisesenteret i Trondheim, Røde Kors' tilbud for flyktninger og Kirkens Bymisjons julemarked.

– Internasjonalt har klubben bidratt til hjelp i mange deler av verden hvor det har vært behov for rent vann, skoler for jenter, forhindre trafficking av unge jenter, gjenoppbygging etter folkemordet i Rwanda og nå det siste året gjenoppbygging av skoler og opplæring av jenter etter jordskjelvkatastrofen i Nepal i 2015.

Som en ikke-statlig organisasjon (NGO) har SI konsultativ status i FN og har aktive lobbyister ved FN- kontorene i Geneve, New York, Wien, Roma, Nairobi og Paris. Da jubileet ble feiret i september, kom det deltakere fra vennskapsklubber i Sverige, Skottland, Romania og fra andre klubber i Midt-Norge: Røros, Steinkjer, Levanger, Stjørdal og Trondheim.

Fra og med 21. oktober arrangerer klubben salgsutstilling av kunst til inntekt for Nepal i Modern Art Gallery i Trondheim.

Mer om Folk?

Hver uke skriver vi saker om interessante og engasjerte mennesker i Adresseavisens Folk-spalte. Les flere intervjuer her.

Har du tips til folk vi bør snakke med? Send inn til folk@adresseavisen.no

På forsiden nå