Storbyhall-debatten:

- Dagens vedtak er et dolkestøt

Formannskapet banket tirsdag igjennom at den nye storhallen i Trondheim skal ha én samlet løsning.

Uenige: Mens Jon Gunnes (V) er misfornøyd med tirsdagens vedtak, mener Geirmund Lykke (KrF) at det var en nødvendig avklaring. 

Hallen skal ikke være delt opp på ulike lokaliteter. Dermed snevrer man inn mulighetene for å komme frem til andre plasser enn Øya, mener Venstre, Høyre og SV.