Husker du denne veien?

Har vært stengt i nesten to år, men nå nærmer det seg åpning.

Mange bilister slipper lange omkjøringer når sperringene fjernes.  Foto: terje svaan

Saken oppdateres.

I februar 2015 ble Dybdahls veg mellom Lerkendal og Moholt stengt på grunn av ombygging. Nå går arbeidet mot slutten, og om få uker kan ordinær trafikk kjøre strekningen.

Les også: 36 forelegg på tre timer på Moholt

Noe arbeid gjenstår

- Vi regner med åpning i månedsskiftet eller starten på desember, sier Agnar Gram, overingeniør i Trondheim kommune.

Omlag 90 millioner kroner er brukt på ny gang- og sykkelvei, støyskjerming og opprusting av veien.  Den skal nå være bedre dimensjonert for busstrafikk, noe som vil gi mindre rystelser for naboene.

- Det mangler å legge ut matjord og å sette opp de siste støyskjermene, forteller overingeniøren.

Les også: Bygger gigantiske støyskjermer

Agnar Gram, Overingeniør i Trondheim kommune.  Foto: terje svaan

Tusenvis berørt

400 busser kjører daglig på denne veien. Det at dette er en av de travleste kollektivrutene i byen, er en av de viktigste årsakene til arbeidet som er utført.

I anleggsperioden har veien vært åpen for kollektivtrafikk, mens om lag 6000 bilister som vanligvis ville ha kjørt her, har blitt tvunget over på andre veier.

Les også: Nå kommer den første bevilgningen til superbuss

Det er bygd enorme støyskjermer på deler av strekningen.  Foto: terje svaan

 

Asfalteres neste år

Massen under veien er byttet ut i en og en halv meters dybde. Det er laget gang- og sykkelvei på hver side, og 1000 meter med støyskjerm skal gi 45 boliger mindre støy.

Vegen har fått asfalt, men det endelige toppdekket legges først neste år. Årsaken til det er at det stilles krav om høyere temperatur når arbeidet utføres.

Les også: Bompenger skal fjerne støy

Mange bilister slipper lange omkjøringer når sperringene fjernes.  Foto: terje svaan

På forsiden nå