Skole advarer mot salmonellasmitte

Charlottenlund barneskole sendte ut advarsel til elever og foreldre om salmonellasmitte

Smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune forteller at de har kontaktet Mattilsynet for å diskutere eventuelle tiltak rundt skolen. 

Saken oppdateres.

I en sms som ble sendt ut like etter lunsj torsdag, skriver daglig leder ved skolens SFO, at de har fått varsel om at det er påvist salmonella hos barn ved småtrinnet på skolen.

- Vi har vært i kontakt med smittevernoverlege i Trondheim Kommune og har gjennomgått rutinene på SFO-kjøkkenet, skriver han.

Fikk melding i dag

- Vi har fått bekreftet et tilfelle av salmonella-smitte ved skolen. Det viktige nå er at vi får melding dersom flere har symptomer eller får påvist salmonella, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Slik unngår du omgangssyke

Hun fikk melding om sykdomstilfellet ved Charlottenlund barneskole i dag.

Vanlig bakteriestamme

Ulike typer salmonella-bakterier kan imidlertid gi svært ulike sykdomsforløp. Så sent som i sommer døde et barn som følge av et salmonella-utbrudd ved St. Olavs hospital.

Ifølge smittevernoverlegen dreier sykdomstilfellet på Charlottenlund seg om en bakteristamme som fins i norsk fauna, særlig blant småfugl, måker og hos pinnsvin. Det kan derfor dreie seg om smitte fra dyr, fugler eller avføring fra disse.

LES OGSÅ: Unngå rotter og mus i hus

- Vi kontakter Mattilsynet vedrørende funnet for å vurdere videre tiltak, sier Sagvik.

Ber folk oppsøke lege ved mistanke

- Det er skolens og smittevernoverlegens anbefaling å oppsøke lege for prøvetaking om dere har mistanke om smitte hos barnet, heter det i tekstmeldingen fra skolen.

LES OGSÅ: 13 000 kyllinger med salmonella destruert i Sør-Trøndelag

Samtidig oppfordre skolen alle om å kontakte skolen for å gi beskjed dersom deres barn fått påvist salmonella.

Typiske symptomer for de som blir rammet er diare, kvalme, magesmerter, feber og i sjeldne tilfeller oppkast.

Fire tilfeller siste måned

- Vi har to tilfeller sist uke og fire totalt siste måned. Vi må se på om disse tilfellene kan ha en sammenheng, det må vi vurdere hele tiden, sier Sagvik.

LES OGSÅ: Et tredje barn er smittet av salmonella

LES OGSÅ: Leter etter salmonella-svar

Legen sier kommunen registrerer spredte tilfeller av sykdommen hele tiden. De fleste meldingene kommer imidlertid om sommeren når folk reiser mest. Totalt i 2016 har kommunen registrert 34 tilfeller der folk er blitt syke som følge av salmonella-bakterier. Disse er meldt inn til Folkehelseinstituttet. Sagvik sier de fleste av disse meldingene kom i sommer, bare i juli ble det registert åtte tilfeller.

Vask hender og kok mat

På Veterinærinstituttets nettsider beskrives salmonellose som "en sykdom hos mennesker og dyr forårsaket av bakterier i slekten Salmonella".

De aller fleste salmonella-tilfeller som blir påvist i Norge skyldes smitte i forbindelse med utenlandsopphold. Skikkelig varmebehandling, koking og gjennomsteking, av matvarer er nok til å drepe salmonellabakteriene. Det er også viktig med god håndhygiene hos alle som skal lage mat, skriver Veterinærinstituttet.

Her kan du lese Veterinærinstituttets råd for å unngå salmonellasmitte.

Daglig leder ved SFO ved Charlottenlund barneskole sendte torsdag ut sms med advarsel til foreldre og foresatte. 
        
            (Foto: Trondheim kommune)

Daglig leder ved SFO ved Charlottenlund barneskole sendte torsdag ut sms med advarsel til foreldre og foresatte.  Foto: Trondheim kommune

På forsiden nå