Rustilbud i Trondheim:

Truer med å legge ned tilbud for bostedsløse

- Anbudsforhandlingene med Trondheim kommune brøt sammen. Dermed har vi ikke annet valg enn å forberede å legge ned kriseplassene for bostedsløse i sentrum.

Da botilbudet for rusmisbrukere i Jarleveien 10 på Lade ble bygd, foreslo rådmannen å avvikle krisetilbudet for bostedsløse i Midtbyen. Men politikerne stanset planene. Nå har imidlertid anbudsforhandlingene med Herberget brutt sammen, og daglig leder Kari Ahlberg truer med å avvikle tilbudet i sentrum fra neste år. 

Saken oppdateres.

Det sier daglig leder på Herberget - et krisetilbud på nattestid i Trondheim sentrum for bostedsløse - Kari Ahlberg.

I februar åpner kommunes botilbud for rusmisbrukere i Jarleveien 10 på Lade. Derfor foreslo rådmannen i vår at Frelsesarmeens rustilbud på Lade (Furulund) og i sentrum kunne legges ned, fordi det nye tilbudet på Lade skulle dekke behovene. Politikerne i Trondheim var ikke enige i det, og mente det var viktig å opprettholde et eget tilbud i Trondheim sentrum. Det førte til at det ble lyst ut en ny anbudsrunde for et slikt tilbud i sentrum, og Herberget var de eneste som sendte inn et slikt tilbud.

LES OGSÅ: Opprettholder krisetilbud for rusmisbrukere

1,6 millioner kroner

- Men forhandlingene brøt sammen etter at vi krevde 1,6 millioner kroner mer i året enn det rådmannens folk var villige til å gi i forhandlingene. Vi er nødt til å drive forsvarlig, og har ingen mulighet til å gjøre dette for de summene rådmannen la på bordet. Vi har en avtale som gjelder ut februar neste år, og har derfor startet prosessen med å avvikle Herberget, sier Kari Ahlberg.

Hun håper imidlertid på at politikerne skal engasjere seg i saken, og sørge for at Herberget kan bestå.

- Våre ansatte har en oppsigelsestid på tre måneder, og uten utsikter til en forlenget avtale med kommunen, kan vi ikke gjøre annet enn å starte prosessen med å avvikle. Men det har tidligere vært stort politisk flertall for et slikt tilbud i sentrum. Så nå håper jeg på politisk støtte, sier Ahlberg.

Ikke vedtatt politisk

Kommunalråd for KrF, Geirmund Lykke, er overrasket over at formannskapet ikke er orientert om at anbudsforhandlingene ikke lot seg føre i mål, og forutsetter at formannskapets vedtak om et tilbud for bostedsløse i Midtbyen skal opprettholdes.

- Det er et bredt flertall for dette i formannskapet, og jeg forutsetter at vi nå orienteres om dette så fort som mulig. Vi må få en orientering om prisforskjellene mellom anbudet og tilbudet fra kommunen. Det høres ikke bra ut at Herberget nå planlegger å avvikle driften, men dette er ikke endelig vedtatt politisk, sier Geirmund Lykke.

Kommualråd Geirmund Lykke (KrF) understreker at det er politisk flertall for å opprettholde et krisetilbud i Midtbyen, og ber om politisk orientering etter at forhandlingene mellom Frelsesarmenn og kommunen har brutt sammen. 

Lykke, som tirsdag undersøkte nærmere omkring bruddet mellom Frelsesarmeen og kommunen, reagerer på at rådmannen har satt en prisgrense på 3,5 millioner kroner pr år - uten moms for anbudet.

- Jeg har fått opplyst at Frelsesarmeen har forlangt 5,1 millioner kroner i året, inkludert moms. Trekker man fra momsen så er ikke differansen større enn om lag 600 000 kroner. Dette er den samme summen som Frelsesarmeen har drevet tilbudet for de siste årene, og jeg finner det merkelig at rådmannen foreslår en kutt i driften uten noen nærmere forklaring. Det er på tide at det orienteres til politikerne om hva som har skjedd i denne saken, sier Lykke.

På forsiden nå