Vil styrke kampmoralen mot Nidarø-utbygging

Onsdag blir det folkemøte med blant annet SV-politiker Snorre Valen og musiker Ulf Risnes.

Forrige gang: Protesttoget mot utbyggingsplanene på Nidarø i september. Nå mobiliseres det igjen. 

Saken oppdateres.

Marvin Wiseth er konferansier for møtet «Hjerte for Nidarø – hjerte for byen», som avholdes onsdag klokken 18 på Torvet i Trondheim.

- Vi vil styrke kampmoralen mot Nidarø-utbygging. Hvis du møter opp her på onsdag, vil du høre fagfolk og politikere uttale seg om planene om utbygging av storhall på Nidarø. Du vil få innsikt i hvor saken står. Det blir også gode kulturinnslag, sier Stein Thue, som er leder for Nidarøs venner.

Stiller opp: Snorre Valen. 

Les også: - Dagens vedtak er et dolkestøt

- Alle er velkomne

Thue er opptatt av å få frem at han mener det fremdeles går an å finne alternativer til Nidarø.

- Det er et mobiliseringsmøte for saken vår, men alle er velkomne. Det gjelder også de som tviler eller heller mot at Nidarø er en god løsning. Vårt hovedfokus er å stanse utbyggingen og finne andre alternativer, sier Thue.

Han håper på mellom 500 og 1000 oppmøtte, men ser også for seg at det kan komme enda flere.

- Det er et mobiliseringsmøte for saken vår, men alle er velkomne, sier Stein Thue. 

Kjente navn på plakaten

Blant dem som spiller opp for saken, er John Pål Inderberg og Henning Sommerro. Også studentkoret Candiss og musiker Ulf Risnes kjent fra Tre Små Kinesere kommer.

Politikere som fronter saken på folkemøtet, er stortingspolitiker Snorre Valen (SV), kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H), bystyrerepresentant Trond Åm (V) og fylkespolitiker Jan Bojer Vindheim (MDG).

- Dette er en veldig viktig sak for byen vår. Jeg mener det som er foreslått på Øya, er fullstendig i strid med de målene jeg har satt meg for god byutvikling i Trondheim, sier Bojer Vindheim.

Stiller opp: Jan Bojer Vindheim  Foto: Morten Antonsen

Ulike syn i MDG

Det er åpenbart ulike meninger innad i Miljøpartiet de Grønne. Varaordfører i Trondheim Hilde Opoku (MDG) har sagt at hun – blant annet av miljøhensyn – mener Øya er en god lokalisering for ny storhall. Hun har samtidig vært klar på at hun er også åpen for å se på andre alternativer. Rådmannen er nå i en prosess hvor det ses nærmere på ulike foreslåtte løsninger.

- Det er helt klart ulike synspunkter innad i partiet i denne saken. Vi skal ha en stor takhøyde for det, og vi som mener utviklingen er feil, må få lov til å fronte dette, sier Bojer Vindheim.

Også NTNU-professor Dag Kittang er blant dem som holder også appell onsdag.

Skal rives: Spektrum hall A skal uansett rives. 

Presenterte fire bygg:

Nylig fikk byutviklingskomiteen presentert fire alternative lokaliseringer av ny storhall i Trondheim:

* Sluppen: Framtidig storhall på Sluppen ble presentert av Ole Petter Bjørseth.

* Sorgenfri: Forslag om storhall på Sorgenfri ble lagt frem av Ivar Koteng.

* Brattøra: Morten Lillegraven ga informasjon om Trondheim Arena på Brattøra.

* Øya: Storhall på Nidarø ble presentert av Kjell Håvard Nilsen.

Alle presentasjonene ligger ute for offentligheten på nettsidene til byutviklingskomiteen i Trondheim (eksterne nettsider)

På forsiden nå