Nå får bryggene i Trondheim belysning på kveldstid

23. november vil befolkningen se lyset når de ikoniske bryggene i Trondheim blir lyssatt for første gang.

Lyset skal forsterke kvalitetene som ligger i landskapet og arkitekturen, og gi en god opplevelse av bryggene i mørketiden (illustrasjon). 

Saken oppdateres.

Klokka 18.00 i kveld vil bryteren slås på og de historiske bryggene langs Nidelva vil kunne sees i et helt nytt lys.

Adressa.no vil være til stede og vil sende direkte fra begivenheten. Vår sending vil starte fra klokka 17.50.

Publikum er invitert til å møte opp på Gamle Bybro. Fasaden på begge sider av elva fra Gamle Bybro til Kongens gate allmenning vil bli belyst.

- Vi ønsker å få tilbakemeldinger på belysningen og håper folk kommer med sine meninger. Man må prøve belysning for å se om det blir som man hadde tenkt, sier landskapsarkitekt Magnhild Lunde i Trondheim kommune.

LES MER: Bli med under den vernede brygga i Kjøpmannsgata

- Ti-tolv opplyste fasader

Bryggerekka vil bli belyst om lag én time hver kveld til og med første søndag i advent (27. november). Prosjektet er en del av en overordnet lysplan for områder langs Nidelva og Kanalen.

- Jeg tror det kommer til å bli fantastisk, og jeg tror det vil tilføre byen utrolig mye hvis vi klarer å få til en helhetlig lysplan, mener hun.

Prosjektleder for En blå tråd, Kristin Solhaug Næss, forteller at de har ansvar for selve prøvebelysningen.

- Det er et såpass stort inngrep at det er viktig å teste belysningen. Hvordan vil de som jobber og bor i området oppleve belysningen?

Allerede mandag kveld vil man begynne riggingen av fasebelysningen.

Det kommer til å bli fire punkter på hver side av elva med fem-seks spotter på hvert punkt. Dermed får man ti-tolv opplyste bryggefasader på hver side av elva.

Bryggene lyssettes på begge sider av Nidelva. Skissen viser posisjonene for lystesten (illustrasjon). 

Marte og Stian elsker gamle bygninger. De fant den perfekte plassen å ha en bryllupsfest i Trondheim, nemlig i en av de gamle bryggene i Kjøpmannsgata.

- Styrke nattidentiteten

- I tillegg vil Gamle Bybro bli belyst, og det vil også komme litt annen belysning nederst i Kjøpmannsgata. Folk vil nok oppleve noe testing av lys i forkant, men det er først onsdag kveld at man vil kunne se helheten, sier Solhaug Næss.

Hun er veldig spent på tilbakemeldingene.

- Jeg lurer på om man vil få et helt annet inntrykk av bryggene når de får lys på seg. Jeg håper det blir mottatt positivt, sier Solhaug Næss.

Lunde er prosjektleder for den overordnede lysplanen, og mener lys kan bidra til å gjøre byrommene trygge og attraktive, forsterke viktige karaktertrekk ved byen og ikke minst styrke nattidentiteten.

- Når man jobber med lys så er det viktig at man er bevisst på hva man vil belyse. Et lys kan ødelegge alt, mens hvis alt er tilpasset hverandre kan det bli svært attraktivt, mener Lunde.

Også Gamle Bybro vil få en ny belysning på kveldstid (illustrasjon). 

LES MER: Nå skal Trondheim få noe som både Barcelona og Paris har

- Får utvidet brukstiden

Zenisk og Selberg arkitekter vant konkurransen i februar i år, og de har laget en overordnet lysplan for områder langs Nidelva og Kanalen. Planen er et ledd i arbeidet med å knytte byen og vannet tettere sammen, en blå tråd, og styrkingen av Midtbyen.

- Zenisk har sagt at de synes det er flott at Trondheim er så mørk, fordi det er et fantastisk utgangspunkt for dem. Vi har omtrent ikke hatt noen nattidentitet, og nå får vi forhåpentligvis utvidet opplevelsen av byrommet og brukstiden, sier Lunde.

Sjefdesigner Kristin Bredal i Zenisk mener en prøvelyssetting vil gi en mulighet til å vurdere løsningen sammen med byens brukere.

- Vi får en mulighet til å diskutere både det estetiske uttrykket, teknisk løsning og lysnivå. Samtidig forstår alle bedre hva lysplanen innebærer, sier hun.

Hun mener en helhetlig lysplan kan ha stor betydning for trønderhovedstaden, og at den kan styrke lokal stolthet og Trondheim som destinasjon.

Slik kan promenaden langs Elgeseter bro og Bakklandet bli seende ut (illustrasjon). 

LES MER: Slik ser barnas drømme-brygge ut

- Gjør byen tryggere

- En helhetlig belysning for Trondheim, hvis det utføres på en god måte, vil presentere byen med en egen kveldsidentitet hvor både det historiske, det urbane og rekreasjon er ivaretatt. Du skal kunne se Nidarosdomen fra Bakklandet uten blendende reflekser fra elven. Lyset skal være fordelt slik at både universell utforming, opplevelse og nattemørket er ivaretatt, sier hun.

Etter hvert vil også fasaden til Nidarosdomen få en annen belysning. Slik ser Zenisk for seg at nasjonalhelligdommen blir seende ut (illustrasjon). 

 

Lys og belysning har stor påvirkning på hvordan mennesker opplever og bruker omgivelsene rundt seg. Det kan avgjøre hvorvidt man føler seg trygg, hvilke veier man velger og hvor man oppholder seg og trives.

- Lys kan gi mange positive ringvirkninger. Det kan øke trygghetsfølelsen og det kan skape identitet og stolthet. Med lys kan man både fremheve og overse, og plukke ut det man har lyst til å vise frem, understreker landskapsarkitekt Lunde.

Prosjektlederen hadde håpet at lysanleggene på Marinen og promenaden mellom Bakklandet og Elgeseter bro skulle være ferdig til høsten, men på grunn av manglende finansiering er dette satt på vent til våren.

De definerte kvalitetene langs vannet er delt inn i tre hovedkategorier: Aktivt for de grønne områdene fra Ila kirke til Gamle bybru, historisk for bryggerekkene i Kjøpmannsgata og Fjordgata og urbant fra Solsiden til fjorden, på nordsiden av kanalen. 

 

Slik ser bryggene ut på dagtid og slik kan de fremstå på kveldstid (illustrasjon). 

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå