Treningssenter kvitter seg med ansatte

Impulse treningssenter sier opp ansatte. Andre ansatte får færre arbeidstimer og nye arbeidsoppgaver.

Impulse sier opp folk for å få flere ansatte i mindre stillingsandeler. Dette er fra senteret på Solsiden i Trondheim.  

Saken oppdateres.

Veksten har stoppet opp hos den trønderske treningsskjeden Impulse. Nå skal lavpriskjeden omorganisere og markedstilpasse seg for å vinne kampen om treningskundene. Det betyr at dagens 15 heltidsstillinger skal reduseres til ni. Totalt må 27 av de 69 ansatte regne med å bli sagt opp eller få færre arbeidstimer i uka.

- Vi gjør grep for å reorganisere oss fordi vi ser en endring i markedssituasjonen for treningssenter i Trondheim, sier daglig leder Øivind Gundersen. Han sier de skal fornye og videreutvikle Impulse treningssenter, men vil ikke si hva de har tenkt å gjøre.

Ingen på dagjobb

- Vi har som ambisjon å øke tilbudet av relevante tjenester til medlemmene våre.

Etter det Adresseavisen forstår, mister flere av senterlederne jobben sin. Ifølge flere Adresseavisen har snakket med, blir det få eller ingen ansatte på dagtid på de ulilke sentrene. På de fleste Impulse-sentrene blir det treningsveiledere på ettermiddag- og kveldsstid og mulig å avtale med personlige trenere ellers.

Senterlederne blir sagt opp fra 1. desember etter det Adresseavisen kjenner til. De har da tre måneders oppsigelsestid.

LES OGSÅ: Treningssentrene tilpasser tilbudet sitt til ungdommen

Stagnasjon i medlemsmassen

I dag tilbyr Impulse egentrening i form av styrke og kondisjon i sal. I tillegg har de to sentrene på Melhus og Grilstad spinningtimer med instruktør.

- Vi ser at tilbudet må videreutvikles etter at vi har opplevd stagnasjon i medlemsmassen og økt konkurranse fra nye aktører i bransjen. Markedet er i stor endring, og vi må gjøre endringer i konseptet for å legge til rette for videre vekst, sier Gundersen.

Til sammen 40 prosent av dagens ansatte er direkte berørt av omorganiseringen. I dag er det til sammen 69 ansatte i Impulse, i fellesadministrasjonen og på de ti sentrene i Trondheim, Melhus og Stjørdal. 27 av disse blir enten sagt opp, får endringer i arbeidstid eller får andre arbeidsoppgaver med færre arbeidstimer.

- Flere av dagens ansatte vil fylle nyopprettede roller og stillinger, og vi kommer også til å rekruttere folk med ny kompetanse.

Åpningen av to nye sentre og medlemsvekst økte både inntekter og kostnader for Impulse i fjor.

Mange deltidsstillinger

Dagens ansatte jobber enten i administrasjonen, som senterledere, renholdere, personlige trenere, treningsveiledere og spinningsinstruktører. De siste jobber enten på deltid eller på timebasis.

Daglig leder Øivind Gundersen forteller at 15 av dagens ansatte har 100 prosent stilling. De andre jobber i ulike deltidsstillinger og på timebasis.

Etter omorganiseringen skal selskapet bare ha ni fulltidsansatte igjen.

- Vi kommer til å ha 77 ansatte etter omorganiseringen, men vi kommer til å få flere med mindre stillingsandeler enn i dag.

3T: Har konkurrert med med lavpris-treningssentre i mange år

På forsiden nå