Se den vanvittige forbikjøringen på E6

Mannen i 20-årene skapte to trafikkfarlige situasjoner på kort tid. Begge ble filmet fra vogntoget han til slutt kolliderte med.

Hendelsen skjedde i Storlersbakken.

Saken oppdateres.

Det var på formiddagen 30. juni i år at mannen i 20-årene kom kjørende ned Storlerbakken mot Klett i Trondheim. Det var stor trafikk i både nordgående og sørgående retning i 70-sonen på E6, da han krysset den doble sperrelinja og foretok en hasardiøs forbikjøring av et vogntog. Under forbikjøringen holdt han på å kollidere med en motgående personbil. I dashbordet på vogntoget var det festet et kamera som filmet hele situasjonen.

Denne filmen viser at sjåføren etter den skumle forbikjøringen satte på nødblinklysene og stoppet opp foran vogntoget, hvorpå han ble påkjørt bakfra av vogntoget.

LES OGSÅ: - Glad jeg ikke kolliderte med en barnefamilie

- Svært trafikkfarlig

Mannen i 20-årene mottok et forelegg på 9000 kroner av politiet for brudd på vegtrafikkloven etter kjøringen. Dette vedtok han ikke, og dermed ble det straffesak i Sør-Trøndelag tingrett 1. november. Mannen nektet straffskyld i retten.

Retten fikk se filmen fra situasjonen, og mener at tiltaltes kjøring medførte to trafikkfarlige situasjoner. «Filmen viser at det var svært lite om å gjøre før at NN (navnet på tiltalte journ.anm.) kolliderte med kjøretøy i motgående felt. Den raske oppbremsingen medførte at vogntoget ikke klarte å bremse og traff bakdelen på bilen», heter det i dommen.

Dommerne karakteriserer kjøringen som «svært trafikkfarlig», og mener at tiltalte burde ha forstått at han kunne skape trafikkfarlige situasjoner ved å kjøre slik han gjorde.

LES OGSÅ: - Det kunne gått virkelig ille

Se også denne forbikjøringen

Tiltalte reagerte på farlig kjøring

Da tiltalte forklarte seg i rettsmøtet, kom motivet for kjøringen for en dag. Han mente av vogntoget forut for den filmede situasjonen hadde foretatt en trafikkfarlig innkjøring på E6 fra påkjøringsfeltet ved Heggstadmoen. Mannen fortalte at handlingene hans i etterkant måtte sees som et resultat av at han ble svært redd av denne påkjøringen. Han ønsket å forhindre at føreren av vogntoget skulle skade andre. Tiltalte fortalte også retten at han ville ha en prat med sjåføren og forsøkte å få vogntoget til å stoppe ved å både tute og bruke lyssignaler. Når dette ikke gikk, så kjørte han forbi vogntoget og bremset ned, for å få snakket med sjåføren. Han mente også at sjåføren kunne ha stanset vogntoget uten å kjøre inn i bilen hans bakfra.

I starten av filmen kan man høre en bil som tuter i flere sekunder når traileren legger seg inn på E6 fra påkjøringsfeltet. Tiltalte forklarte i retten at dette var hans måte å signalisere at han mente at påkjøringen var trafikkfarlig.

Fratatt førerkort i elleve måneder

Retten tar ikke stilling til om vogntogets kjøring var trafikkfarlig, fordi det uansett ikke har noen betydning for straffbarheten av det den tiltalte gjorde i etterkant. Han dømmes derfor for brudd på vegtrafikklovens bestemmelse om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

I forelegget på 9000 kroner, som mannen fikk, går det frem at boten vil bli økt til 10 800 kroner, hvis forelegget ikke ble vedtatt. Dette mener retten er en passende reaksjon. I tillegg til boten fradømmes mannen retten til å kjøre motorvogn i elleve måneder og må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

Dommen er rettskraftig.

På forsiden nå