Inviterer internasjonale arkitekter til å gi denne gata et ansiktsløft

Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterer til internasjonal arkitektkonkurranse for Kjøpmannsgata.

Kjøpmannsgata har et stort potensiale mener Trondheim kommune og Statens vegvesen. De ønsker å gjøre denne delen av byen til en mer attraktiv og spennende plass å oppholde seg.   Foto: kjell a. olsen

Saken oppdateres.

Byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen i Trondheim skal bli mer attraktive. I denne forbindelse vil det bli utlyst en internasjonal arkitektkonkurranse.

«Hva er det som skjer? Juletreet på Siemens er på motsatt side!»

- Viktig grunnlag

Vinneren vil bli kåret i løpet av våren eller sommeren i 2017, skriver Trondheim kommune på sine nettsider.

- Jeg håper at vi skal få mange innspill fra flere deler av verden. Det vil gi et nytt blikk på Kjøpmannsgata. Derfor vi inviterer til en åpen konkurranse, forklarer prosjektleder for konkurransen, Mari Folven, ved byplankontoret i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Slik ser de nye tegningene av et justert Trondheim Spektrum ut

- Autentisk og historisk

Hun forteller at de ønsker å skape blest om utviklingen for dette byrommet i Midtbyen. Resultatet av konkurransen vil være et viktig grunnlag i en helhetlig framtidsplan for hele området. Man er i gang med å utvikle en reguleringsplan.

- Tilgjengeligheten for gående og syklende vil være viktig. Folk ser ikke på gata som attraktiv, men vi tror det skal lite til for at attraktiviteten kan øke betraktelig, sier Folven.

Kjøpmannsgata ble anlagt etter bybrannen i 1681. Den er en av Cicignons 60 alen brede hovedakser, og den har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll.

- Den har samme karakteren som Bakklandet. Den har noe autentisk og historisk ved seg. Men vi trenger dette «utenfra»-blikket som gir oss noen visjonære tanker, sier hun.

Bryggene i Trondheim fikk også nylig ny belysning.

- Mer attraktivt

Brattørbrua vil om få år bli erstattet av en ny kjørebru. Den verneverdige brua skal flyttes nærmere Krigsseilerplassen, og blir en ren gang- og sykkelbru.

Byplanlegger Susanne Saue etterlyser mer aktivitet i dette området, og mener forfalne brygger og den gamle vollen fører til at Kjøpmannsgata oppleves som avskåret fra sentrum.

- Vi vil at bidragene i arkitektkonkurransen skal se på hvordan forbindelsen til Midtbyen kan bli bedre, sier Saue til kommunens nettside.

LES MER: Nå får bryggene i Trondheim belysning på kveldstid

- Krevende øvelse

Arbeidsgruppa til arkitektkonkurransen understreker at utviklingen av byrommet og bevaring av kulturminnene i Kjøpmannsgata må gå hånd i hånd.

- Det gjør konkurransen til en spennende, men også krevende øvelse, sier Saue. Sånn er det i alle verdens byer, har man en historie så må man ta vare på den.

Folven er enig i at dette hensynet er viktig.

- Tiltakene må spille på lag med de eksisterende kulturminnene. Det vil være en viktig faktor at man klarer å ta dette hensynet, sier hun.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå