Pause i utgravingen av Klemenskirken

Om en to og et halvt års tid kan trondhjemmerne forhåpentligvis stå midt i byen sin og se for seg Klemenskirken, inkludert høyalteret der Olav Haraldssons kiste sto.

Spennende tider: Nå skal Riksantikvaren og Angel Næringsbygg planlegge parallelt hvordan det skal bygges på Peter Egges plass. Fra venstre arkeolog og prosjektleder for utgravingen Anna Petersén, grunneier Ivar Koteng i Angel Næringsbygg og professor Axel Christophersen ved NTNU Vitenskapsmuseet. 

Saken oppdateres.

- Kanskje kan kirken billedliggjøres tredimensjonalt med laser.

Arkeolog og prosjektleder for utgravingene på Peter Egges plass Anna Petersén, professor Axel Christophersen ved NTNU Vitenskapsmuseet og grunneier Ivar Koteng i Angel Næringsbygg står i utgravingsteltet og tenker høyt.

Les om mysteriet Klemenskirken

Anledningen er besøk og visning for medlemmer av Trondhjems Bys vel.

Hvor stor turistattraksjon Klemenskirken vil bli, vil komme an på hvordan ruinene blir framstilt. Hvordan det vil bli tilrettelagt og den fascinerende historien bli fortalt.

Det er de tre enige om.

- Jeg har ikke sett køer foran de andre kirkene, sier Koteng, og mener på ruinene i Hovedbiblioteket og Sparebanken i Søndre, som begge antas å være rester etter Olavskirken.

Koteng har ikke tro på at det vil bli Nidarosdomen-tilstander rundt Klemenskirken. Ikke de andre to heller. Men et viktig pilgrimsmål vil det bli.

Funnet av kirken ble kjent i begynnelsen av november.

Pause i utgravingen

Nå er det stopp i utgravingene bak biblioteket ved Peter Egges plass en stund. Det skal rigges om og settes opp nytt telt over «åstedet». Når det er gjort en gang i januar, skal det graves videre til alt er avdekket en gang utpå våren, og byggingen av huset som skal stå der kan starte.

Stein for stein skal plukkes opp fra utgravingsstedet, for senere å legges tilbake på plass, forteller Anna Petersén.

Arkeologene har måttet grave dobbelt så dypt som antatt, og de må grave lenger ut i kantene.

- Kirkeveggen var kanskje der dere står nå, forteller Petersén til tilhørerne langs teltveggen.

Høyalteret der helgenkongens kiste sto, er godt synlig nede i gropa. Men det skulle også være plass til å gå rundt alteret, og derfor må jordsmonnet lenger vekk fra alteret undersøkes.

Planlegger bygget sammen

Likevel skal utgravingene være ferdig til noenlunde avtalt tid, slik at Koteng kan sette i gang byggingen av næringsbygget han har planer om.

Hvordan den endelige konstruksjonen blir, er ennå ikke avklart.

- Nå skal Riksantikvaren bestemme hvordan ruinene skal vises fram, så skal vi lage et bygg som «forsterker» dette, sier Koteng.

Riksantikvaren og Angel Næringsbyggs planlegging kommer til å løpe parallelt.

Riksantikvaren ga Koteng grønt lys til å bygge over kirken.

Staten finansierer den videre utgravingen

Hittil har Koteng brukt 11, 5 millioner «pluss, pluss» på utgravingen.

- Men nå tar Riksantikvaren og staten over, sier Koteng.

Når de unike ruinene er kommet for en dag på tomta, håper han det ender med et plussprosjekt og en anledning til å få fram byens unike historie.

Slik presenterte Koteng byggeplanene sine våren 2015.

Trekirke

Petersén forteller at Klemenskirken var en trekirke. Kanskje liknende stavkirken som nå befinner seg på Sverresborg, men mer påkostet.

Dette er den eldste kirken vi kan se og ta på i landet. Den er eldre enn Moster gamle kirke og Clemenskirken i Oslo, og funnet av den vil endre forståelsen av hvordan byen har vært, sier Christophersen.

Alteret: Alteret der Olav Haraldssons kiste sto skal plukkes fra hverandre stein for stein. 

Alteret: Alteret der Olav Haraldssons kiste sto skal plukkes fra hverandre stein for stein. 

Klemenskirken

  

  • Klemenskirken ble opprinnelig bygd omkring 997 av Olav Tryggvason og viet til St. Clemens, men brant sammen med kongsgården og resten av byen i 1015.
  • Året etter bygde kong Olav Haraldsson kirken opp igjen.
  • I august 1031, et år etter slaget på Stiklestad, ble Olav Haraldssons kiste bragt til alteret i Klemenskirken.
  • Kirken var bygd i tre, og ble brukt til senmiddelalderen. Den var den første kirken i Trondheim.
  • Det er funnet en rekke graver ved kirken, men ingen eldre enn fra midten av 1100-tallet. I den første perioden ble den ikke brukt til begravelser, den var kongens egen kirke. På 1100-tallet ble den sognekirke, og kirkegård anlagt.
  • Funnet av ruinene etter Klemenskirken ble kjent i begynnelsen av november. Funnet ble gjort i forbindelse med Angel Næringseiendoms utbygging ved Peter Egges plass.
Koteng-bygget: Slik ble Angel Næringsbyggs bygg på Peter Egges plass presentert før funnet av Klemenskirken var kjent. 

Koteng-bygget: Slik ble Angel Næringsbyggs bygg på Peter Egges plass presentert før funnet av Klemenskirken var kjent. 

På forsiden nå