Rådmannen går inn for ny storhall på Nidarø

Rådmannen går inn for at det bygges ny storhall på Nidarø. Planene om hall på Sorgenfri eller Sluppen blir avvist fordi det ikke foreligger finansieringsplaner.

Spektrum. Rådmannen forkaster forslagene om ny storhall på Sluppen og Sorgenfri og går inn for Nidarøalternativet.   Foto: Grafikk: ÅF Advansia

Saken oppdateres.

Rådmannen går dermed inn for at bystyret opprettholder tidligere vedtak i saken om ny hall på Nidarø.

"Ut fra en samlet vurdering av de opplysningene som framkommer i denne saken, vil rådmannen anbefale at bystyret opprettholder tidligere politiske vedtak om en rehabilitering og utbygging av Trondheim Spektrum.

Rådmannens konklusjon bygger først og fremst på det forholdet at det per dato ikke foreligger noen muligheter for finansiering av en utbygging av en storbyhall et annet sted i Trondheim, uten at kommunen må delta med betydelige tilskudd til bygging av anlegget.

Slike tilskudd kan i utgangspunktet ikke lånefinansieres, men må dekkes over kommunens driftsbudsjett. Rådmannen mener også at en omgjøring av Nidarø til boligområde, vil medføre at området ikke lengre vil fungere som et felles offentlig areal for byens befolkning", skriver rådmann Morten Wolden i utredningen.

LES OGSÅ: Trondheimsbudsjettet: - Vi må se nærmere på parkeringsavgiften

LES OGSÅ: Signert: Tør du egentlig å være uenig?

Endelig avgjørelse i bystyret 15. desember

Beslutningen om  ny storhall i Trondheim kommer opp til endelig behandling i bystyret 15. desember.

Rådmannens utredning om lokalisering og bygging av ny storhall skal først behandles i byutviklingskomiteen 7. desember.

Rådmannen skriver at "Selv om det finnes alternative tomter for lokalisering og bygging av en storbyhall, er den største utfordringen at det ikke foreligger finansieringsplaner for de alternative prosjektene.

"Rådmannen ser i dag ikke muligheter til å realisere en storbyhall på de alternative tomtene, uten at kommunen tar et betydelig ansvar for finansieringen og driften av anlegget. Det er kun utbyggingen av Trondheim Spektrum som ikke forutsetter at kommunen skal bidra med betydelige tilskudd til bygging av en storbyhall, heter det i utredningen.

LES OGSÅ: Nå kaster biskopen seg inn i striden rundt storhallen

LES OGSÅ: Kronikk: Visjon for Nidarø som ny bypark

EM i håndball

Rådmannen henviser også til forpliktelsen Trondheim har tatt på seg i forbindelse med EM i håndball i 2019.

"Skal utbyggingen realiseres innenfor dagens planlagte tidsramme til seinest første halvår 2019 for å gjennomføre EM i håndball for damer og herrer, som Trondheim har forpliktet seg til, er det bare Nidarø som er et realistisk alternativ."

LES OGSÅ: Folkemøte om Nidarø: Folket tror de får snudd politikerne

LES OGSÅ: - Stenger Klostergata for å skåne beboerne

Må gjennomføres ny utredning hvis annen tomt

Rådmannen anbefaler at en fullverdig utredning av konseptutvalg dersom bystyret ønsker et annet tomtevalg enn Nidarø.

- Dersom bystyret velger et annet alternativ enn den planlagte utbyggingen av Trondheim Spektrum, eller en mindre utbygging på Nidarø for å berede grunnen for en annen lokalisering av storbyhall i Trondheim, er det rådmannens klare anbefaling at det må gjennomføres en fullverdig konseptvalgutredning før bystyret tar en beslutning om valg av tomtealternativ.

Det vil også kreve at det utarbeides mer konkrete planer for en storbyhall, med tegninger, arealplaner, kostnadsoverslag, finansieringsløsninger og driftsbudsjett for anlegget. Dette vil kunne danne grunnlaget for å vurdere hvor store investeringstilskudd kommunen eventuelt måtte finansiere for at anlegget skal kunne ha en sunn driftsøkonomi", heter det i rådmannens utredning.

LES OGSÅ: Slik ser de nye tegningene av et justert Trondheim Spektrum ut

LES OGSÅ: Adresseavisen mener: Beklagelig innsnevring av storhallutredningen

Usikker finansiering på Sluppen og Sorgenfri

I sin utredning peker rådmannen på de usikre beregningene som er knyttet til storhall på Sluppen og Sorgenfri.

"Det er usikkerhet knyttet til beregningen av de ulike kostnadene i denne saken. Spesielt er det usikkerhet knyttet til kostnadene for bygging av en ny storbyhall. Beregningene er imidlertid basert på det som er av tilgjengelig materiale, og etter rådmannens vurdering synliggjør beregningene størrelsene på de ulike tiltakene og alternativene", skriver rådmannen.

LES OGSÅ: Storbyhall-debatten: - Dagens vedtak er et dolkestøt

LES OGSÅ: Dette er rådmannens nye krav i storhall-saken

På forsiden nå