Dårlige boforhold for psykisk utviklingshemmede:

Forlanger opprydding

- Å spare penger ved å plukke inn folk fra gata er ikke noen god strategi. Det er ikke en medfødt kompetanse å jobbe med autister.

Nedverdigende: - Daniel ringer meg på nettene når han går oppe og er frustrert, sier moren, Linda M. Hansen. Han har heldøgnstilbud ved Tonstadbrinken bofellesskap hvor moren mener at omsorgen svikter. 

Det sier Heidi Klokkervold, fylkesleder i Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer vernepleiere.