Slipper å stenge skolen

- Vi har fått ja til å fortsatt drive skole, utropte rektor, Jostein Iversen, til jubel og trampeklapp blant elevene i kantina på Nidaros idrettsungdomsskole i morges.

Rektor Jostein Iversen og broren hans, styreleder Jan Martin Iversen, jubler over at Nidaros idrettsungdomsskole får drive videre. 14. januar har skolen åpen dag for å vise seg frem til nye potensielle elever. Onsdag morgen var det som julaften på Tiller. Jubel og jubalong. 

Saken oppdateres.

- I 13 måneder har usikkerheten om stenging hengt over oss. Dette er den beste julegaven vi kunne fått!

Kantina, «Sportslunsjen», på Tiller var fylt av skolens 135 elever, lærere og foreldreutvalg da skolens ledelse formidlet nyheten om at skolen likevel ikke er tvunget til å stenge.

Over ett år med usikkerhet

- Det har vært over ett år med en ubehagelig usikkerhet. Vi har ikke visst om elevene ville få fullføre skoleløpet, særlig 8. og 9.-klassinger, sier leder av foreldreutvalget (FAU) ved skolen, Liv Riseth. Hun og flere andre foreldre hadde møtt opp for å feire den gode nyheten sammen med elever, lærere og skoleledelse.

- Vi har ikke kjent oss igjen i Utdanningsdirektoratet sin rapport. Derfor har det vært ubehagelig å skulle forsvare seg utad. Det er også slik at Utdanningsdirektoratet har hoppet bukk over det viktigste: Elevene. De og foreldrene har ikke fått kommet til orde i saken, sier Riseth som viser til både FNs barnekonvensjon og norsk lov.

- Følelsen av å bli rettsløs og samtidig ikke være enig i det som kommer frem, er ikke god.

Hun understreker at dagen i dag er en festdag hvor de feirer oppreisning, seier for skolen og framtida.

LES BAKGRUNN: Vil stenge privatskole i Trondheim

LES BAKGRUNN: Utdanningsdirektoratet vil trekke godkjenning

Dette er saken:

16. mars i år trakk Utdanningsdirektoratet Nidaros idrettsungdomsskoles godkjenning til å drive privatskole. Direktoratet hadde ført tilsyn med skolen og fant seks brudd på lovgivninga.

Nidaros idrettsungdomsskole og foreldre anket saken inn for Kunnskapsdepartementet. Departementet skriver i sitt vedtak at skolen bryter friskoleloven på de nevnte seks punktene, men at straffereaksjonen var for sterk. Skolen må ikke stenge, men riktig reaksjonen i saken er pålegg om å rette opp avvikene.

Prosessen har vært utfordrende for skolen.

- Vi har tatt dette på alvor. Dessuten har vi vært opptatt av at elevene skal bli godt ivaretatt og hatt faglig fokus, sier styreleder Jan Martin Iversen.

Skolen brøt friskoleloven på disse punktene:

  • Skolen hadde brutt regler om inntak hvor de hadde bedt elever om mer informasjon enn de hadde lov til.
  • Skolen hadde ett stiftelsesstyre og ett skolestyre. Driftsbeslutninger ble feilaktig tatt i det første, noe som ikke ga elev- og foreldrerepresentanter møte- og uttalerett.
  • Skolen brøt med kravene i læreplanen om fag- og timefordeling. Blant annet retten til valgfag og de ga elevene ureglementert utvidet timeantall.
  • Skolen har hatt svakheter i sin økonomiforvaltning. Blant annet har bilagsinformasjon manglet.
  • Skolens manglende økonomi- og regnskapsforvaltning har gjort det vanskelig å bevise at skolens midler har kommet elevene til gode.
  • Skolens styre har ikke sørget for at skolen drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Styreleder lover å rette opp

Kunnskapsdepartementet legger til grunn i sitt vedtak at flere av lovbruddene allerede er rettet opp fra skolens side. Styret ved Nidaros Idrettsungdomsskole skal innen 1. mars 2017 dokumentere overfor direktoratet at lovbruddene knyttet til to resterende forhold:

1) Forskrift til friskoleloven § 2A-4b første ledd om LK06s fag- og timefordeling.

- Vi har jobbet med det siste forholdet i dette punktet - forholdet som handler om timefordeling. Til nå har skolen tilbtilbudtvene for mange timer. Vi retter nå dette for å komme i henhold til gjeldende regler, sier styreleder, Jan Martin Ivarsen.

2) Friskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav f og g om at styret skal sørge for at skolen har en forsvarlig økonomi- og regnskapsforvaltning og at skolens midler kommer elevene til gode.

- Vi skal bli bedre på det departementet sier vi kan bli ytterligere bedre på. Når det gjelder økonomi- og regnskapsforvaltning sørger vi for bedre kontroll og rutiner. Allerede i første styremøte på nyåert vil vi gjennomgå rapporten fra Kunnskapsdepartementet og vi vil kontrollere og sikre at vi ligger i henhold til loven, sier styrelederen.

Han legger til at de ikke har flere avvik å lukke.

- Jeg leser denne rapporten som en sterk kritikk av Utdanningsdirektoratet og den jobben de har gjort ved tilsynet av skolen, sier Jan Martin Iversen.

135 elever brøt ut i et halvt minutts applaus da de fikk nyheten om at skolen fortsetter driften. 

135 elever brøt ut i et halvt minutts applaus da de fikk nyheten om at skolen fortsetter driften. 

Fest på Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim siste skoledag før jul. Skolen får lov til å drive videre til glede for ansatte og elever. Tiendeklassingene Andrea Warland og Håkon Berntsen og ga rektor og styreleder blomster på vegne av elevene. Det ble kake, boller og saft på alle. 

Fest på Nidaros idrettsungdomsskole i Trondheim siste skoledag før jul. Skolen får lov til å drive videre til glede for ansatte og elever. Tiendeklassingene Andrea Warland og Håkon Berntsen og ga rektor og styreleder blomster på vegne av elevene. Det ble kake, boller og saft på alle. 

FAU-leder, Liv Riseth, styreleder Jan Martin Iversen og rektor, Jostein Iversen har vært opprørt over prosessen i tilsynssaken. - Nå er vi lykkelige for å ha fått medhold hos Kunnskapsdepartementet og at vi slipper å stenge skolen, sier rektor. 

FAU-leder, Liv Riseth, styreleder Jan Martin Iversen og rektor, Jostein Iversen har vært opprørt over prosessen i tilsynssaken. - Nå er vi lykkelige for å ha fått medhold hos Kunnskapsdepartementet og at vi slipper å stenge skolen, sier rektor. 

På forsiden nå