Har brukt nesten ett år på å få ut leieboer

I januar sendte Håkon Rønning oppsigelse av leieavtalen med hybelboeren. Nå sliter han fortsatt med at den tidligere leieboeren oppholder seg på eiendommen hans.

Håkon Rønning er oppgitt over at prosessen har tatt så lang tid. 

Saken oppdateres.

- Det har vært en altfor lang prosess. Den har halt ut i tid. Det har gått nesten ett år uten at jeg har fått inn leie for hybelen, sier Rønning oppgitt. Han har et hybelhus med flere hybler, og leietakeren leide en av disse.

Etter at Rønning sendte oppsigelsen har saken vært behandlet hos Namsfogden og Sør-Trøndelag tingrett. Namsfogden besluttet at leietakeren måtte forlate hybelen, blant annet fordi Rønning ikke hadde fått inn husleien. Hybelen er nå plombert og leietakeren har en frist til over nyttår for å hente eiendelene sine.

- Tålmodigheten min begynner å bli ganske tynnslitt, sier Rønning.

Den lange prosessen har ført til at han ikke har hatt leieinntekter på nesten ett år.

- Det er 40 000 kroner som har gått tapt, sier han.

Adresseavisen har vært i kontakt med leietakeren, som ikke ønsker å kommentere saken.

LES OGSÅ: Vanskelig marked for hybelutleiere

- Utfordrende saker

Namsfogden i Trondheim opplyser at de frem til 1. desember i år hadde fått inn 390 saker om fravikelse (utkastelse). I omtrent 90 av sakene har Namsfogden vært på stedet for å stenge døra.

- I de andre sakene har leietakerne mest sannsynlig flyttet frivillig eller betalt skyldig leie, sier seksjonssjef Tore Eid ved Namsfogden i Trondheim.

- Dette kan være utfordrende saker. Man må ta vare på begge partene. Det er alltid alvorlig når noen blir tvunget til å måtte flytte fra sin bolig. Ekstra krevende er dette i familier med barn, fortsetter Eid.

Hvis en leietaker skylder husleie må utleieren fremme saken om fravikelse gjennom namsmannen. Namsmannen forelegger så begjæringen til leietakeren, som har rett til å komme med innsigelser.

LES OGSÅ: De nye høyblokkene i Moholt studentby tar imot 364 studenter

Få klager

Det blir så satt en dato for flyttingen. Partene kan under hele prosessen klage på namsmannens behandling til tingretten.

- Det er svært få saker som blir klaget inn for tingretten. Ved klage så må namsmannen avvente tingrettens behandling, sier Eid.

- Det er viktig at man ikke venter altfor lang tid med å sette i gang prosessen dersom for eksempel husleien uteblir, da man må påregne en viss saksbehandlingstid i disse sakene, sier Eid.

LES OGSÅ: - Ikke enkelt å få halvårskontrakt på leiemarkedet i Trondheim

- Må følge loven

Når fravikelsen er gjennomført har leietakeren i utgangspunktet 14 dager på å hente ut tingene sine. Seksjonssjefen understreker at det er viktig at lovverket blir fulgt, og at utleiere ikke tar saken i egne hender.

- Dersom utleier tar saken i egne hender risikerer man at leietaker etter kjennelse fra tingretten kan settes inn i leieforholdet igjen. Dersom utleier for eksempel setter leietakers eiendeler på gata og det blir ødelagt eller stjålet kan det også medføre et erstatningsansvar, sier Eid, som påpeker hvor viktig det er med en standardisert leiekontrakt og depositumskonto i bank.

Rønning frykter nå at han aldri får tilbake leien. For å få tilbake pengene må han sende et pengekrav, som er en rett til å få tilbakebetalt leien.

- Hvis jeg skal kreve tilbake pengene så må jeg sende et pengekrav som han kanskje ikke betaler. Jeg har egentlig ikke noe håp om å få tilbake pengene, men ønsker å leie ut hybelen til noen andre, sier Rønning.

Etter at mannen skulle være ute av hybelen hevder Rønning at han fortsatt har oppholdt seg på eiendommen hans. Rønning ringte derfor politiet for å få hjelp med å fjerne mannen. Der mener han at han ikke fikk god nok hjelp.

- Jeg ringte for å høre om de kunne hjelpe meg med å få fjernet denne personen fra eiendommen min. Først da Namsfogden ga beskjed til dem om at dette var en sak politiet måtte ta tak i, ble leietakeren bortvist fra eiendommen. Det er irriterende å føle at man er sist i køen, mener Rønning.

LES OGSÅ: Byggeboom for studenthybler

Var der tre ganger

Krimvaktleder Berit Wibe Hilmarsen ved Sentrum politistasjon i Trondheim opplyser at politiet rykket ut til stedet tre ganger på ulike tidspunkt for å løse konflikten.

- Det var noen andre som bodde i huset som hadde sluppet han inn, og det er ikke ulovlig å besøke noen, selv om man er kastet ut. Da er grunnlaget tynt for oss å kaste ut vedkommende, sier Hilmarsen.

Politiet ga også den tidligere leietakeren et pålegg om å holde seg borte fra huset i 24 timer.

- Jeg skjønner at melder har en grunn for irritasjonen, men jeg mener vi har strukket oss langt i denne saken, sier Hilmarsen.

På forsiden nå