St. Olav har avlyst 40 operasjoner

St. Olavs Hospital må fortsatt avlyse planlagte operasjoner. Nå er blankisen utfordringen.

Fullt hus: St. Olavs Hospital opplever fortsatt stor pågang av pasienter, og må stryke planlagte operasjoner for å ta hånd om øyeblikkelig hjelp. 

Saken oppdateres.

- Situasjonen er slik at det fortsatt er veldig fullt på sykehuset, sier Runa Heimstad, fagdirektør ved St. Olavs Hospital.

I forrige uke gikk ledelsen ved sykehuset til det skritt å avlyse en rekke planlagte operasjoner både i Trondheim og ved Orkdal sjukehus. I løpet av uka ble rundt 40 planlagte operasjoner strøket.

Også denne uken må sykehuset varsle pasienter om at operasjonen deres blir utsatt. Ved akutten lå det onsdag ettermiddag 20 pasienter og ventet på å få tildelt seng. I tillegg opplever ortopedisk avdeling et høyt trykk som følge av at folk ramler på blankisen:

- På ortopeden er det så stor tilgang på nye bruddskader, så vi har sett oss nødt til å stryke ni pasienter i dag og i morgen, opplyser Heimstad onsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Pasienter hoper seg opp på akuttmottaket

LES OGSÅ: Det er gjort en for dårlig jobb, og nå må vi løse det

Mindre influensa

Både i nyttårshelgen og i forrige uke opplevde sykehuset økt tilstrømming av pasienter som følge av influensa. Ved Orkdal sjukehus måtte pasienter ligge både i korridor og i dagligstue som følge av pågangen.

Heimstad sier at influensaen nå ser ut til å flate ut.

- Men vi har et problem med at utskrivningsklare pasienter ikke kommer seg videre. Vi har nå 33 utskrivningsklare pasienter som venter på å bli sendt hjem til sin kommune, og det er veldig mye. Dette skyldes i stor grad at kommunene ikke har sykehjemsplasser til de som trenger et slikt tilbud, sier Heimstad.

Hun medgir at sykehuset har problemer med å håndtere situasjonen når pasienttilstrømmingen øker.

Sårbart

- Vi har jevnt over hatt et veldig høyt gjennomsnittlig belegg. Vi har lite å gå på, og derfor er det veldig sårbart når det topper seg med både influensa, glatt føre og mange utskrivningsklare pasienter, sier Heimstad.

- Er det å stryke operasjoner eneste løsning når pasienttilstrømmingen øker?

- Vårt andre alternativ er å opprette buffersenger. Men det er det samme personalet som brukes til å bemanne de sengene som brukes til å bemanne sengepostene ellers på huset. Da må vi heller stoppe det vi kan, nemlig planlagte innleggelser, og så må alle være innstilt på å ta overbelegg, sier Heimstad.

Hun opplever stor forståelse blant pasienter som må vente på operasjon, og roser også ansatte:

- Dette har vært en ekstraordinær situasjon der personalet har vist en helt unik arbeidsinnsats og vilje til å stå på for pasientene, sier Heimstad.

LES OGSÅ: Influensa har tatt livet av ti nordmenn i vinter

Krevende for ansatte

Foretakstillitsvalgt ved St. Olav og leder i Sør-Trøndelag legeforening, Lindy Jarosch-von Schweder, sier at situasjonen er krevende også for de ansatte.

- Det blir en større belastning på de ansatte. De som er på vakt får flere pasienter, de må foreta flere vurderinger, samtidig som de opplever at de ikke har like mye støttefunksjoner som tidligere. Det er tøft å stå i dette, sier Schweder.

Hun mener imidlertid at influensasesongen ikke er den eneste årsaken til at sykehuset nå opplever overbelegg. Hun sier at de over lengre tid har opplevd stort trykk av pasienter på sykehuset.

- Det er en utfordring at det i perioder er så fullt at vi må lete etter sengeplasser til pasienter, og at vi på grunn av manglende fortløpende oppdatering av datasystemer, har for dårlig oversikt over hvor det er ledig. Sykehuset er for lite, og vi har ikke tilstrekkelig med buffersenger som vi kan benytte når det er fullt. Det kan ende med at en pasient som tilhører gastro, blir lagt på en annen avdeling. Det er ikke noe vi ønsker, sier Schweder.

Fylkeslege Jan Vaage har tidligere uttrykt bekymring for pasientsikkerheten ved St. Olav når det hoper seg opp med pasienter på akuttmottaket. Denne bekymringen har han hatt siden 2007.

- Dette er et problemområde som sykehuset ikke har klart å få på stell så langt. Det har gått altfor lang tid og presset har økt over tid. Vår oppfatning er når presset er stort, så klarer de ikke å ivareta pasientsikkerheten. Det betyr ikke at det er farlig å bli lagt inn på akutten, men det betyr at de ikke får fullgode tjenester, uttalte Vaage til Adresseavisen før jul.

Korridoren: Orkdal sjukehus måtte legge pasienter i korridoren både i nyttårshelgen og i forrige uke. 

Korridoren: Orkdal sjukehus måtte legge pasienter i korridoren både i nyttårshelgen og i forrige uke. 

På forsiden nå