Formannskapet:

Lager mal for å løse konflikt med lærer

Formannskapet har enstemmig vedtatt at det skal utarbeides en mal for hvordan rektorer og skoleeier i kommunen skal håndtere konflikter mellom elev og lærer.

Politikerne har bedt administrasjonen om å lage egne rutiner for konfliktsaker mellom lærer og elev. Fungerende kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Olaf Løberg, har ansvaret for det. 

Saken oppdateres.

Dagens mal er generell, om håndtering av brudd på opplæringsloven.

I tirsdagens formannskap spurte Marek Jasinski (Ap), om kommunens rutiner for håndtering av mobbesituasjoner og konflikter mellom lærer og elev i skolen. Han ville vite når i prosessen kobles Trondheim kommune inn som skoleeier, og om det er uklarheter rundt ansvaret for denne type saker.

Mener rektorene kjenner sitt ansvar

- Rådmannen opplever at skolene er godt kjent med sitt ansvar for elevenes psykososiale læringsmiljø, og at rektor ved skolene er godt kjent med sitt ansvar for å fatte vedtak i slike saker, sa fungerende kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Olaf Løberg i svaret fra rådmannen. I forrige uke sendte han en e-post til samtlige av byens rektorer for å sikre at alle hadde fokus på hvilke lovbestemmelser og rutiner som gjelder.

Han orienterte for øvrig om lovparagrafen (9A) i opplæringsloven og gangen i en sak som berører elevers psykososiale miljø.

Trondheim kommune har allerede utarbeidet en mal og regler for hvordan mobbesituasjoner mellom elever skal håndteres. Kommunen oppdaterte denne senest i mai 2016.

Men nå skal det altså lages en egen plan for mobbesituasjoner mellom elever og lærere også.

LES OGSÅ: - Skoleeier har ansvaret

Trenger egen rutine

- Vi trenger felles rutiner for hvordan slike saker skal håndteres. Det skal ikke være hvilken skole eleven går på som avgjør hvor god oppfølgingen av en slik sak er. Alle elever har rett på en trygg og god skolehverdag, og en konflikt med læreren kan være minst like vanskelig for en elev som hvis man blir mobbet av medelever. Vi har dessverre sett et eksempel i Trondheim den siste tiden på at en slik sak ikke har vært håndtert godt nok. Derfor mener jeg at klare og tydelige rutiner som dette vedtaket setter krav om er det beste både for elever, lærere, rektor og foreldre. Da sikrer vi at alle får en lik behandling, og at også foreldrene er kjent med hvordan de skal gå frem for å ta opp en slik sak med skole, sier Jasinski.

Varaordfører Hilde Opoku var i formannskapet opptatt av at også skolen informerer foreldre og elever om deres rettigheter og muligheter til å ta opp slike saker, og at skolen må sørge for at regelverket og opplæringslovens bestemmelser om håndtering av elevens psykososiale arbeidsmiljø håndteres.

- Det er viktig at skolene informerer om hvilke regler som gjelder og hva rutinene for håndtering av slike saker er. Jeg synes det er en god idé at skolene informerer om dette ved årets start, og på foreldremøter gjennom skoleåret, sa Opoku.

Etter to andre saker

Saken fra Jasinski kom etter to omtalte saker i Trondheim sist uke, der lærere skal ha oppført seg uakseptabelt overfor elever i skolen. 

Den første saken omhandlet forholdet mellom en lærer og flere elever ved en trondheimsskole. Foreldre kalte lærerens oppførsel for mobbing. Trondheim kommune har beklaget det de kaller uakseptabel oppførsel fra lærerens side.

LES FORELDRENES HISTORIE: - Satt under pulten i panikkangst

LES KOMMUNENS BEKLAGELSE: Beklager uakseptabel oppførsel fra lærer

Den andre saken kom til kommuneadministrasjonen etter at den første ble opptalt i mediene. Den andre saken gjelder et tilfelle ved en annen skole i Trondheim.

LES SAKEN: Ny sak på ny skole

Mål om at skole og foreldre får info

- Det vi gjør nå, er å dokumentere gode rutiner og så går vi igjennom hvordan de er gjort kjent for skole og foreldre, sier kommunaldirektør Olaf Løberg.

- Det er en omfattende jobb som vi skal gjøre så grundig som nødvendig og vil håndteres slik formannskapet ønsker. Målet er at rektorer, lærere og foreldre får informasjon om hvordan slike saker skal behandles på skolen og opp mot skoleeier.

- Har det ikke vært godt nok opplyst tidligere?

-  Vår erfaring er at det på kommunens 57 skoler er rimelig godt kjent allerede. Samtidig erkjenner vi at det er forbedringspotensial etter de to sakene som ble kjent igjennom mediene sist uke, avslutter Olaf Løberg.

På forsiden nå